EVEN
VOORSTELLEN

Mijn naam is Frank den Braven. Ik ben docent Engels op het Dr. Mollercollege in Waalwijk. In mijn vrije tijd speel ik gitaar in de lokale band “the Strugglers”, en die mooie naam geeft meteen aan hoe goed we zijn.

Mijn favoriete plaats in Waalwijk is de stadstuin tussen het Kropholler gebouw en het nieuwe stadhuis. Ik houd van dit plekje om twee redenen. Ten eerste is het hebben van zo’n mooi rustpunt in dit gebied uniek, en ten tweede laat het zien dat in de politiek niets onmogelijk is als je maar graag wilt.

Ik was bij de oprichting van de partij een kleine 40 jaar geleden, en stond op de eerste verkiezingslijst. Als raadslid heb ik 12 jaar lid mogen zijn van de raad van Waalwijk, en nu ben ik sinds januari 2020 voorzitter van GroenLinksaf. In die functie zie ik de komende periode een paar grote uitdagingen voor onze partij. Ondanks onze grote welvaart slagen we er nog niet in om het geld goed te verdelen. Waalwijk kent nog armoede, en een voedselbank. Voor zover de lokale politiek daar invloed op heeft moeten wij ons uiterste best doen daar een oplossing voor te vinden. Het organiseren van een goede zorg voor jong en oud maakt daar natuurlijk deel van uit.

De tweede uitdaging is de verduurzaming van onze mooie gemeente. Het gebruik van vervuilende vormen van energie is slecht voor mens en natuur, en tegenwoordig grotendeels onnodig. Waalwijk moet zo snel mogelijk energie- en uitstoot neutraal zijn. Die mogelijkheden zijn er, en dus moeten we die aangrijpen.

De politiek kan niet veel zonder de steun van de mensen die zij vertegenwoordigt. Een goed contact tussen de partij en haar mensen is daarom hartstikke belangrijk. Als voorzitter zie ik dat als een belangrijke taak. Onze raadsleden vertegenwoordigen onze partij in de gemeenteraad, het bestuur van GroenLinksaf vertegenwoordigt de partij in het dagelijks leven. Als u iets op uw hart heeft sta ik u daarom graag te woord.

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk