Meer duidelijkheid bij participatie

De raad wenst meer duidelijkheid over hoe inwoners bij bouwprojecten betrokken worden door initiatiefnemers/projectontwikkelaars. Dat was de strekking van de motie vreemd aan de orde die de fractie van GroenLinksaf indiende bij de raadsvergadering van 17 april 2019. De gemeente heeft als uitgangspunt het participatieproces bij een ontwikkeling in het ruimtelijk domein te laten organiseren […]

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk