Inspreken op de kadernota

Op donderdag 23 juni vond de commissie vergadering financiën plaats waarin het voorjaarsbericht, de jaarrekening en de kaderstelling zijn behandeld (zie agenda op website gemeente Waalwijk). Inwoners van Waalwijk maakten gebruik van de mogelijkheid  om in te spreken. Dit resulteerde in interessante betogen van betrokken inwoners over de starterslening, de bruggen in Vrijhoeve, de kinderboerderij, Samen […]

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk