Inspreken op de kadernota

Op donderdag 23 juni vond de commissie vergadering financiën plaats waarin het voorjaarsbericht, de jaarrekening en de kaderstelling zijn behandeld (zie agenda op website gemeente Waalwijk). Inwoners van Waalwijk maakten gebruik van de mogelijkheid  om in te spreken. Dit resulteerde in interessante betogen van betrokken inwoners over de starterslening, de bruggen in Vrijhoeve, de kinderboerderij, Samen RKC, de speelgoedbank, het baksteenmozaïek Walewyc en de atletiekclub. Op 7 juli 2016 vindt de behandeling in de raad plaats (zie agenda website gemeente Waalwijk)

Dilek Odabasi (GroenLinksaf) was voorzitter van deze vergadering.

Commissie Financiën over de kaderstelling en verantwoording
Commissie Financiën over de kaderstelling en verantwoording

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk