EVEN
VOORSTELLEN

SJORS SLAATS

Geboortedatum: 31-12-1981 (40)
Woonplaats: Waalwijk
Belangrijke onderwerpen voor Sjors: duurzaamheid, democratie en ruimtelijke ontwikkeling.

Wie ben je?
Mijn naam is Sjors Slaats. Ik woon in Baardwijk samen met mijn vriendin en drie kinderen. Ik ben al 8 jaar raadslid voor GroenLinksaf en werk in het dagelijks leven als beleidsadviseur klimaat, duurzaamheid en innovatie bij een waterschap. Ik zie in mijn werk hoe belangrijk het vergroenen van de omgeving is.

Wat zijn de successen van GroenLinksaf waar jij trots op bent?
Met het vaststellen van een grotere groenambitie, een verhoging van het groenbudget en het vaststellen van een groennorm waar nieuwe projecten aan moeten voldoen, hebben we randvoorwaarden neergezet om Waalwijk groener te maken. Dat is nodig voor klimaatadaptatie, om de biodiversiteit te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

Ik zie in de praktijk dat het werkt, bijvoorbeeld bij de Winterdijk en Landgoed Driessen waar veel bomen geplant worden. De straten krijgen meer natuurlijk groen door het gebruik van diverse kruidenmengsels en verschillende vormen van beplanting. Inwoners helpen mee bij het onderhoud, maken gebruik van de geveltuintjes actie of starten een eigen initiatief, zoals de Samentuin in Sprang-Capelle.

Ook bij grote projecten neemt de gemeente groen prominent mee in het ontwerp, zoals bij de nieuwe noordelijk entree van Waalwijk centrum, de omgeving van de nieuwe Bloemenoord flats en de ontwikkeling van de Gedempte Haven.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?
De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om de groene basis op orde te krijgen. Het is nu tijd om de vervolgstap te zetten, want dit is iets van de lange adem. Het groen onderhoud moet biodiversiteit bevorderen, innovatieve vormen van groen kunnen ingezet worden op plekken waar vergroening nu lastig is en de samenwerking met inwoners en organisaties moeten we versterken.

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk