EVEN
VOORSTELLEN

Wie ben je?

Ik ben Gijs den Braven. Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn vriendin en ons zoontje Owen in Bloemenoord. Vier jaar geleden ben ik aan de slag gegaan als historisch onderzoeker en risico-analist bij een explosieven opsporingsbedrijf, waar ik explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opspoor.

Politiek heeft mij altijd erg geboeid. Ik ben er dagelijks mee bezig en de stap naar de lokale politiek was voor mij dan ook een logische. De keuze voor GroenLinksaf was snel gemaakt, omdat ik zowel mijn groene als sociale kant bij deze partij goed weerspiegelt zie.

Wat zijn de successen van Groenlinksaf waar jij trots op bent?

GroenLinksaf heeft de afgelopen vier jaar in de coalitie gezorgd voor een groen-rode impuls. Dat is goed terug te zien in besluiten die er zijn genomen om onze leefomgeving te verbeteren. Zo is gezondheid opgenomen in de omgevingsvisie, waardoor het als uitgangspunt wordt meegenomen in het ruimtelijk beleid voor alle toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast heeft Waalwijk zich dankzij GroenLinksaf aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. De luchtkwaliteit in Waalwijk is zorgwekkend is en het is noodzakelijk dat daaraan gewerkt wordt.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

Waalwijk heeft de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in economische groei, door veel bedrijven naar Waalwijk te halen en voor werkgelegenheid te zorgen. Wat mij betreft mag daar nu meer balans in komen door de komende jaren veel meer te investeren in mensen en natuur. Met frisse energie, wil ik zorgen voor een progressief geluid in de gemeenteraad.

Wat zijn de successen van Groenlinksaf waar jij trots op bent?

Ondanks de moeilijkheden op het gebied van de betaalbaarheid van zorg, ben ik er trots op dat we hebben mogen bijdragen aan het bereikbaar en beschikbaar houden van zorg voor hen die dat nodig hebben. De afgelopen jaren is team WijZ bijvoorbeeld omgevormd, waardoor de dienstverlening verbeterd is. Daarnaast wordt er meer ingezet op preventie en vroegsignalering (zo is er bijvoorbeeld een versterkte inzet van het schoolmaatschappelijk werk), wat latere inzet van meer specialistische zorg kan voorkomen.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

Voor de komende periode zet GroenLinksaf opnieuw in op het bereikbaar houden van zorg in alle facetten voor hen die dat nodig hebben. Zorg vanuit de WMO-voorzieningen, zorg die onze jeugd nodig heeft én de zorg in het medisch domein moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze inwoners. Daarnaast geloof ik erin dat het belangrijk is om als burgers elkaar te helpen waar mogelijk. Initiatieven die aan de sociale cohesie bijdragen juich ik daarom van harte toe. Graag wil ik daar zelf een voorbeeld voor zijn in mijn omgeving.

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk