EVEN
VOORSTELLEN

Wie ben je?

Ik ben Yvette van Laar en woon met mijn man in Sprang-Capelle. Ik werk als trainer/adviseur bij een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De sociale focus van GroenLinksaf spreekt mij uiteraard erg aan. Daarnaast geloof ik dat sociaal hand in hand gaat met groen; willen we de wereld voor iedereen beter maken, dus zullen we ook voor onze aarde moeten zorgen.

 

Wat zijn de successen van Groenlinksaf waar jij trots op bent?

Ondanks de moeilijkheden op het gebied van de betaalbaarheid van zorg, ben ik er trots op dat we hebben mogen bijdragen aan het bereikbaar en beschikbaar houden van zorg voor hen die dat nodig hebben. De afgelopen jaren is team WijZ bijvoorbeeld omgevormd, waardoor de dienstverlening verbeterd is. Daarnaast wordt er meer ingezet op preventie en vroegsignalering (zo is er bijvoorbeeld een versterkte inzet van het schoolmaatschappelijk werk), wat latere inzet van meer specialistische zorg kan voorkomen.

 

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

Voor de komende periode zet GroenLinksaf opnieuw in op het bereikbaar houden van zorg in alle facetten voor hen die dat nodig hebben. Zorg vanuit de WMO-voorzieningen, zorg die onze jeugd nodig heeft én de zorg in het medisch domein moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze inwoners. Daarnaast geloof ik erin dat het belangrijk is om als burgers elkaar te helpen waar mogelijk. Initiatieven die aan de sociale cohesie bijdragen juich ik daarom van harte toe. Graag wil ik daar zelf een voorbeeld voor zijn in mijn omgeving.

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk