Begroting 2017

image

Het betoog van GroenLinksaf tijdens de begrotingsbehandeling 2017 op 3 november 2016.

Het was zeker niet onze bedoeling om deze begrotingsbehandeling te openen met RKC. Daar hebben we de afgelopen jaren en maanden vaak genoeg over gesproken. Ook was er na de vorige vergadering eindelijk een heel klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Maar voorzitter, gisterenavond precies om 21 uur 35 kwam er een tweet van het Brabants Dagblad voorbij waarin stond dat een groep inwoners van Waalwijk het stadion willen kopen en 2 miljoen euro meer bieden dan PPO.
Tijdens de laatste vergadering hebben we laten weten dat, wat GroenLinksaf betreft, de alternatieven voor het raadsvoorstel die er waren geen goede oplossingen boden, het voorstel van de heer Weijters lag er toen ook al. Onze mening is niet veranderd, maar burgerinitiatieven vinden wij altijd interessant.
Wij zijn uiteraard erg benieuwd wat de wethouder ons kan vertellen over het voorstel van BIG-W, graag een antwoord in enig detail.

Voorzitter, als we het dan toch over RKC hebben, dan ook maar de vraag die waarschijnlijk door meer partijen gesteld is of gesteld gaat worden, deze keer gericht aan wethouder Van Groos. Als wij er voor het gemak van uit mogen gaan dat de onderhandelingen met PPO positief uitpakken en het stadion voor 3 miljoen euro wordt verkocht, dan zullen wij een bedrag van 4 miljoen euro moeten afboeken. Daardoor zal de stand van de algemene reserve fors omlaaggaan. Genoemd is een stand van 1,5 miljoen euro.
Kan de wethouder ons, op basis van de septembercirculaire en mogelijk nog andere verwachte voordelen, vertellen of dit bedrag definitief klopt: is die genoemde 1,5 miljoen het definitieve bedrag of kan dat nog anders uitvallen!

Als we nu dan toch over voetbal praten moeten we het zeker hebben over de kunstgrasvelden. Ook een actueel onderwerp met mogelijke gevolgen voor de begroting. Het college heeft ons middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de velden in Waalwijk waar gebruik is gemaakt van de rubberkorrels.
Kunt u aangeven wat de gevolgen voor de begroting kunnen zijn indien uit onderzoek blijkt dat de korrels schadelijk zijn voor de gezondheid zodat de velden eventueel vervangen moeten worden?

Het volgende onderwerp waar GroenLinksaf graag een toelichting op wil is het zorgbudget. Zoals we allemaal hebben kunnen lezen, hebben heel veel plaatsen in Nederland hetzelfde gedaan als de gemeente Waalwijk en is er geld bestemd voor zorg niet uitgegeven. Daardoor is er in totaal een bedrag van 1,2 miljard Euro geld overgebleven uit de zorgbudgetten.
Zoals velen van u weten volgt ook GroenLinksaf het nieuws via Twitter. Begin deze week zagen wij een tweet voorbijkomen van een ons zeer bekend kamerlid van de VVD, de heer Sjoerd Potters, de voorganger van wethouder Bakkers. In zijn tweet stond “Onwenselijk! Niet oppotten maar gewoon zorg leveren”. Voorzitter, GroenLinksaf is het volledig eens met de heer Potters. Onze vraag aan wethouder Bakker is dan ook: Wat vindt u van de opmerking van uw voorganger? Onze tweede vraag is: Heeft het college plannen om vanaf nu de zorggelden ook te besteden aan de mensen waar het voor bedoeld is, of blijven wij de komende jaren nog oppotten? Graag horen wij het standpunt van het college hierop.

Voorzitter, GroenLinksaf heeft ook een vraag over de Regionale Samenwerking. Graag zouden wij een korte update willen van de huidige stand van zaken in het kader van Veerkrachtig bestuur.
Zoals eerder ook weleens opgemerkt is GroenLinksaf voorstander van een betere en efficiëntere samenwerking met omliggende gemeenten. Wat ons betreft zijn er sowieso een aantal zaken die in de regio beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de gemeentelijke belastingen. Het blijkt dat in de gemeentelijke belastingen verschillende regels en bedragen gelden voor Loon op Zand, Heusden en Waalwijk.
Is het mogelijk om meer samen te werken met de Langstraatgemeenten, bijvoorbeeld door de regels en de tarieven op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke administratie daarin te voeren?

Voorzitter, nog niet zo lang geleden zijn we uitgebreid bijgepraat over de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 zijn intrede doet. Deze wet gaat een behoorlijke impact hebben op de manier van werken, de organisatie en het beleid. Waalwijk heeft een globaal plan van aanpak opgesteld om van de invoering een succes te maken. Dekking hiervoor is echter alleen voor 2017 opgenomen.
Is het niet logisch om ook voor de periode van 2018 en later hiervoor middelen te begroten? We weten dat er kosten verbonden zijn aan deze ontwikkeling.

Dan een onderwerp wat zijdelings ook wel met de omgevingswet te maken heeft, windmolens…
Het is weer even geleden dat wij een update hebben gehad over de stand van zaken. In de begroting zijn wij geen reservering of ander budget tegen gekomen voor ons windmolen-plan. Kan de wethouder ons informeren over de stand van zaken en de mogelijke gevolgen voor de begroting 2017 of later.
Voorzitter, wij willen afsluiten met een felicitatie. GroenLinksaf wil De Notenkrakers vanuit deze plaats van harte feliciteren met de welverdiende prijs, namelijk “de Amateur Musical Award” voor het beste en mooiste decor. We mogen er toch wel trots op zijn dat een Waalwijkse amateur musical vereniging voor de tweede keer een landelijke prijs binnenhaalt. Dat is mooi, maar er is niet alleen positief nieuws. Zoals we allemaal weten worden de mooie decors van de Notenkrakers gemaakt in de oude Karwei. Zij zijn daar tijdelijk gehuisvest nadat deze hal leeg kwam te staan, tot dat er een nieuwe ontwikkeling zou komen voor dat terrein. Door de slechte staat van de hal en de mogelijke plannen die daar ontwikkeld gaan worden zijn de Notenkrakers samen met de andere verenigingen op zoek gegaan naar andere huisvesting en zijn al geruime tijd met de gemeente in gesprek. In 2015 hebben wij bij de kaderstelling een motie aangenomen waarbij wij het college de opdracht hebben gegeven om met de Notenkrakers en de andere culturele verenigingen te zoeken naar een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem.
Inmiddels is de huur van de Karwei-hal per 1 april 2017 opgezegd en is er nog steeds geen oplossing gevonden.
Voorzitter, wij vinden dat wij als gemeente de Notenkrakers en de andere Waalwijkse culturele verenigingen nu wel duidelijkheid moeten geven over de huisvesting. We hebben lang genoeg gepraat en nu is de nood aan de man. Wij willen graag van de wethouder horen wat de stand van zaken is en of er een oplossing is bedacht voor de verenigingen voor de periode na 1 april a.s.?
Tot zover in eerste instantie.

Dilek Odabasi

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk