Bezoek Willem van Oranje Scholengroep

24-02-2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan onze kandidaten op werkbezoek bij een aantal organisaties, bedrijven en instellingen waarmee wij een gedeelde visie hebben. Na elk bezoek vertellen wat we opgehaald hebben en als aandachtspunt meenemen naar de komende bestuursperiode. Vorige week zijn we in gesprek geweest met Jan Maarten de Bruin, bestuurder van de Willem van Oranje scholengroep.

Vrijdagmiddag, de storm Eunice zorgt voor een bijna lege school. Leerlingen zijn vroeg naar huis gestuurd, zodat ze veilig thuis kunnen komen. Die lege school is er de afgelopen twee jaar vaker geweest. Wat heeft dat voor impact gehad? En hoe kijkt de school vooruit? Wat geeft de bestuurder ons als aandachtspunt mee voor de komende raadsperiode?

De bestuurder geeft aan dat hij erg tevreden is over de samenwerking met de gemeente Waalwijk. Natuurlijk zijn er ook punten van aandacht, zoals:

  • De stijgende vraag naar jeugdzorg, de gezondheid en het welbevinden van onze jongeren. De scholen hebben dagelijks met jeugdigen te maken en zij merken het direct als leerlingen vastlopen. Daarom zijn er kortere lijntjes nodig met de gemeente.  Over de inzet van de school maatschappelijk ondersteuners zijn ze heel tevreden.
  • Duurzaamheid en energiebesparing. De scholengroep heeft meerdere gebouwen die heel intensief gebruikt worden. Bovendien heeft corona aangetoond dat ventilatie en een goed binnenklimaat bijdragen aan de gezondheid. De scholen hebben behoefte aan ondersteuning en afstemming.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk