Burgerbegroting, jij mag het zeggen!

GroenLinksaf vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken en beslissen over gemeentelijk beleid. Zij kennen hun eigen buurt goed en weten wat er speelt. ‘Jij mag het zeggen’ is een prominent onderdeel van ons verkiezingsprogramma.

Nu gaat Waalwijk aan de slag voor een burgerbegroting. In het coalitieprogramma ‘Samen duurzaam vooruit’ hebben we afgesproken te kijken hoe we een burgerbegroting voor een deel van het gemeentelijk budget kunnen vormgeven. De fractie van GroenLinksaf opperde dit idee al bij de begroting van 2016. We zijn blij dat we dit initiatief nu op basis van het coalitieprogramma verder gaan oppakken.

De komende tijd staat in het teken van zoeken naar een manier die past bij Waalwijk. Zo wordt op 29 januari een LAB georganiseerd om het idee verder uit te diepen met inwoners en organisaties Meer informatie en aanmelden op gemeentelijke website. Heb jij ideeën, zorg dat je er bij bent! De raadswerkgroep communicatie, waar Björn Bögemann lid van is, gaat kijken hoe andere gemeenten dit succesvol aanpakken. 2019 wordt het jaar dat we echt werk gaan maken van een burgerbegroting.

Björn Bögemann

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk