De begroting voor 2022

05-11-2021

De begroting van 2022 is de laatse begroting waar de huidige gemeenteraad over besluit. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de begroting voor 2023 is daarmee voor de nieuwe raad.

Waalwijk is financieel gezond en de begroting is sluitend. Er gaat niet meer uit dan er binnen komt. Ook het vermogen van onze gemeente om risico’s op te vangen is financieel uitstekend. Zo hebben we de buffers om bijvoorbeeld de financiële gevolgen van grote drugsdumpingen of problemen in de bedrijfsvoering op te vangen. Gelukkig is dit allemaal mogelijk zonder onze inwoners en bedrijven op hoge kosten te jagen. De woonlasten van Waalwijk behoren namelijk tot de laagste van Nederland.

Financieel ziet het er dus allemaal rooskleurig uit, zeker voor de korte termijn. Maar bereiken we dan ook de doelen die we willen bereiken? Om dat inzichtelijk te maken moeten alle gemeenten van Nederland verplicht rapporteren over een aantal prestaties via indicatoren. Het is fijn om te constateren dat we hierop veelal beter scoren dan vijftig vergelijkbare gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld met betrekking tot de indicatoren op het gebied van onderwijs, werk, economie, sport en bewegen. Er zijn echter ook nog een aantal onderdelen waar we beter op moeten scoren. Denk daarbij aan het hoge aantal jongeren in Waalwijk die jeugdhulp nodig heeft of het beperkte aantal nieuwbouw woningen die opgeleverd worden. We weten dat de aandacht van deze raad en van het college daar naartoe gaat, maar de vraag ligt wel open of we hier versnelling in aan moeten of kunnen brengen.

Tegelijkertijd zien we in deze begroting ook de verdere uitwerking van een aantal lastige keuzes die vorig jaar gemaakt zijn. De voortgang van de ombuigingen hebben beperkte invloed op de samenleving. Gelukkig zijn er ook na jaren van ontoereikend beleid vanuit Den Haag, middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de lasten voor de jeugdzorg.

Als GroenLinksaf vragen we daarbij aandacht voor het investeren in de leefkwaliteit van de Waalwijkers. Er moet gezocht worden naar toekomstbestendige structurele financieringsmiddelen en blijvend ingezet worden op subsidies en cofinancieringsmogelijkheden die andere partijen inzetten. Al met al is er een goede begroting, die een solide basis biedt voor een volgende raad om mee aan de slag te gaan.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk