GroenLinksaf steunt Natuurspeeltuin Waspik

Processed with MOLDIV

GroenLinksaf is een plaatselijke politieke partij, die sinds 1986 is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Op dit moment bezet GroenLinksaf drie zetels. De partij heeft aandacht voor het milieu en heeft zorg voor de zwakkeren in de samenleving, beiden in de ruimste zin.

Vertegenwoordigers van GroenLinksaf schenken een deel van hun raadsvergoeding aan de partij. Daarmee worden activiteiten bekostigd als de maandelijkse koffieochtenden, themacafés, verkiezingscampagnes, maar ook andere activiteiten die passen bij de doelstellingen van GroenLinksaf. Denk aan de Wereldboom tijdens Wolluk-stock.

GroenLinksaf wil initiatieven die de Waalwijkse samenleving versterken financieel ondersteunen. Denk aan de uitgifte van een wijkkrantje of een buurtinitiatief voor energiebesparing. Jaarlijks stelt de partij daarvoor een bedrag van 500 euro beschikbaar.

Belangstellenden konden voor 15 november een aanvraag indienen voorzien van een omschrijving van het project en een (eenvoudige) begroting. Een onafhankelijke commissie besluit daarna welke aanvraag voor de ondersteuning in aanmerking komt. In 2015 waren dat ´de vrienden van het wandelpark´.

In 2016 is de keuze gevallen op de natuurspeeltuin in Waspik.

Zaterdag 10 december heeft een vertegenwoordiging van het bestuur en de fractie van GroenLinksaf een symbolische cheque overhandigd aan de initiatiefnemers op de locatie waar de natuurspeeltuin gaat komen.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk