Inbreng begrotingsbehandeling 2015

Hieronder onze bijdrage aan de begrotingsbehandeling 2015.

Vandaag hebben we de laatste lezing in het drieluik coalitieprogramma, kaderstelling, begroting. De coalitie leest voor uit eigen werk en de rest van de raad beperkt zich tot het voor de derde keer uitleggen waarom we het oneens zijn met de uitgangspunten waar dit over het algemeen weinig indrukwekkende boekwerk op gebaseerd is.
Complimenten worden uitgewisseld, kritiek geleverd, en verder verandert er weinig aan de politieke realiteit zoals die in soms kille cijfertjes neergelegd is in de twee leesmappen die we hebben mogen doorworstelen. Een borstklopmoment voor de coalitie, een oefening in zinloosheid voor wie er daarnaast ook nog iets over mag zeggen, een bijna vlekkeloze opvoering van de rituele dans. Eigenlijk is het sop de kool redelijk onwaardig. Toch wil GroenLinksaf uit volle overtuiging weigeren deze begroting vast te stellen, en daar hebben we onze, ook min of meer rituele, redenen voor.

We bespreken ze kort, in niet geheel willekeurige volgorde, in samenhang omdat onderwerpen daar om vragen. Om redenen van beperkte tijd zien we af van nuancering en millimetergezeur over details, we benoemen alleen bewust scherp de zaken die deze begroting voor ons onacceptabel maken. Daarbij ontkomen we helaas niet aan het terugkijken naar eerder in de raad besproken zaken, het zij zo. Ook daarom nog even de opmerking dat we praten over de financiële invulling van beleid, en niet over de persoonlijke karaktereigenschappen van welk raadslid dan ook.
Ten eerste, de bezuinigingen op de Huishoudelijke verzorging, uitgevoerd met als enige rechtvaardiging dat het coalitieprogramma stelt dat bezuinigingen van het rijk één op één ten laste moeten komen van de groep die door het rijk gepakt wordt, voor GroenLinksaf een duidelijk struikelblok. Technocratisch, dogmatisch en niet getuigend van maatschappelijke betrokkenheid.
Onze handtekening zult u niet vinden onder een document gedeeltelijk gebaseerd op de gevolgen van deze actie. Wij hopen wel die van u te mogen begroeten onder een mede namens ons in te dienen motie rond dit thema, dat dan weer wel. Neem de tijd tot 1 mei om nogmaals te bekijken of er geen andere oplossing gevonden kan worden, zoek de balans tussen begrotingseffect en maatschappelijke pijn, achter cijfertjes zitten mensen waar wij als raad verantwoordelijk voor zijn, laten we dat niet uit het oog verliezen als we tot een sluitende begroting proberen te komen. Op deze manier wordt het een stuitende begroting.
Vervolgens de Redding van Waalwijk door het overeind houden van RKC, gebaseerd op het beschouwen van een uitzichtloze lening als gemeentelijk onroerend goed met een WOZ waarde waarop afgewaardeerd kan worden. Als het zo simpel was geweest had het verhaal al opgenomen kunnen worden in het rekenkameronderzoek naar het gemeentelijk vastgoed, en zo simpel is het dus niet.
U heeft RKC gewoon 2 miljoen geschonken, en werpt een rookgordijn op om het acceptabel te laten klinken. Onzin, een misleidende aanpak volgens ons, GroenLinksaf zal dan ook niet instemmen met de financiële verwerking daarvan in deze begroting. Niet omdat we slecht tegen ons verlies kunnen, maar omdat we oprecht menen dat hier een principiële fout gemaakt is. Twee miljoen uit de AR en 30 jaar 1,5 ton extra lasten, 6,5 miljoen down the drain, oftewel in het putje als u een voorkeur voor de Nederlandse term heeft. Een mooi inzicht in de in de begroting gemaakte afwegingen geeft het wel. Wij juichen de motie van de VVD toe waarin gevraagd wordt een begin te maken met een reservering om het RKC risico af te dekken. Een goed begin, wel zouden we graag zien dat er een structurele vulling voor deze reserve gevonden wordt. Pas dan kunnen we een onafhankelijke afweging maken en RKC in de Waalwijkse versie van eigen kracht zetten als dat nodig mocht zijn.
In samenhang met de vorige twee punten was onze verbazing groot toen wij lazen dat de kapitaalslasten van de verhuizing van het schoenmuseum, die eerder bekostigd zouden worden uit daarvoor bestemde reserves, ten laste van de begroting kunnen worden gebracht. Die ruimte is er blijkbaar. Dat had dan bijvoorbeeld ook met het te nemen verlies op RKC gekund, daar had ook de huishoudelijke hulp gedeeltelijk mee overeind gehouden kunnen worden. Wat GroenLinksaf betreft komt die investering in het museum, mede in het licht van de zeer pijnlijke bezuinigingen op de WMO, wellicht op een ongelukkig moment. Uitstel had ons inziens op zijn plaats geweest.
En dan als symbool van hoe deze begroting de plank echt misslaat een post handel en ambacht waarin de business-seats, de seizoenskaarten voor collegeleden, voor RKC tijdelijk van ruim 7 naar ruim 12000 euro opgehoogd worden ivm onjuist ingeschatte kosten, op zich al een onbegrijpelijk verhaal. RKC biedt dit soort arrangementen op maat aan, de kosten zijn vooraf bekend. In het kader van de zeer pijnlijke bezuinigingen op zorg en de belachelijke kosten die wij volgens deze begroting moeten accepteren om RKC in stand te houden is dit een kleine post die als voorbeeld kan dienen voor waar het in deze begroting in het groot aan schort: realiteitszin, empathie, een juiste balans tussen infrastructuur en mensen en de politieke moed om dat te doen wat de Waalwijkse burgers voorgehouden is toen ze dit jaar naar de stembus gingen.
Wij roepen het college op een einde te maken aan deze extra verspilling van gemeenschapsgeld. Hier kan je ook vijf ouderen een jaar lang de eerste drie uur zorg voor laten behouden, of 15 mensen 1 uur, het is maar hoe je het wilt zien. Alle grote reizen beginnen met een kleine eerste stap, wij roepen u op die te doen! Als u dan toch een stoeltje nodig meent te hebben voor het onderhouden van contacten, laat dat dan een stoel aan een keukentafel zijn!
Rest nog de technische constatering dat wederom de productenraming, het document waar alle cijfertjes netjes gegroepeerd in opgenomen zijn, een ingescand document is waar je niet met de computer in kan zoeken. Daardoor moesten we bijvoorbeeld een half uur zoeken naar de net genoemde business-seats voor RKC. Als we gewoon de zoekfunctie hadden kunnen gebruiken hadden we in tien seconden geweten hoe RKC in de begroting verwerkt is. U wilt dat misschien niet goedkoper maken, maar makkelijker had zeker gekund. Vreemd, onpraktisch en onbegrijpelijk. Als je kijkt wat de gemeente jaarlijks uitgeeft aan ICT zou het leesbaar aanleveren van zo’n document een peuleschil moeten zijn. Zo zijn er wel meer dingen onnodig moeilijk gemaakt. GroenLinksaf zal dan ook geen steun verlenen aan het beleid dat in deze begroting beschreven is.

Waalwijk, 13 november 2014

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk