Inbreng GroenLinksaf tijdens begrotingsbehandeling 2018

Geachte Voorzitter,
Tijdens de behandeling van de kaderstelling hebben wij al aangegeven dat wij weinig nieuws verwachten voor de begroting 2018. Wat voor ons ligt is niet echt ambitieus en richt zich voornamelijk op het afronden van bestaande activiteiten. Dat is ook logisch, er zijn immers verkiezingen in maart 2018, en er kan dus in April zomaar een heel ander college zitten.
Wat ons in grote lijnen opvalt is dat de echte ambities van een paar jaar geleden, de grote projecten van deze coalitie, mislukt zijn of dreigen te mislukken. GroenLinksaf vindt dat jammer en triest, de voorbeelden laten duidelijk zien waar we het over hebben:
• De renovatie van de sluis schiet ernstig tekort wat betreft de verwachtingen van de raad en de ondernemers aan de haven. We kunnen wel zeggen dat het maar één ondernemer is die er last van heeft, maar feit is dat het resultaat niet is wat alle betrokken partijen voor ogen hadden toen de raad budget beschikbaar stelde voor een goede oplossing:
• Over de insteekhaven en de aanbesteding daarvan hebben we het vorige week nog uitvoerig gehad. Er zijn fouten gemaakt die we volgens de portefeuillehouder geen blunders mogen noemen, maar de conclusie van het debatje van vorige week is wel dat fout op fout op fout gestapeld is. De aanbesteding van de Haven begint op een soap te lijken waarbij zelfs de coalitiepartijen opeens met elkaar in discussie gaan over de vraag of het allemaal wel nodig is;
• Het woord SLEM zullen we helemaal uit ons vocabulaire moeten schrappen. Dat woord heeft een bijna gênante ondertoon gekregen.
Verder willen wij als GroenLinksaf deze begrotingsbehandeling natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder aandacht te vragen voor de volgende zaken:

Kunst en Cultuur
• Het Schoenenmuseum: De ontwikkelingen wachten wij vol verwachting af. Het is doodzonde om een collectie die bijna 70 jaar lang tentoongesteld is in de achterkamertjes te laten verdwijnen. Wij hopen ondanks alles dat het college ons binnenkort gaat verrassen met een mooi voorstel.
• De uitbreiding van Bibliotheek in Sprang Capelle: Tijdens de kaderstelling was de wethouder terughoudend. Hij gaf aan investeringen in de Bieb aan een nieuwe coalitie te willen overlaten. Wij hopen desondanks dat het college toch de mogelijkheden wil onderzoeken om tot een oplossing te komen.
• De hal voor de 6 verenigingen: De bedoelde gebruikers van deze hal zetten regelmatig sprookjes op het podium, en dit verhaal begint ook op een sprookje te lijken. Nog even en we kunnen de volgende vergadering over dit onderwerp starten met de openingszin: “er was eens”…
We kunnen het echt niet meer maken om de amateurverenigingen aan het lijntje te houden. Twee jaar geleden is het college een duidelijke opdracht gegeven om voor de begrotingsbehandeling van 2016 met een oplossing te komen. We zijn nu bezig met de begroting van 2018 en er liggen nog steeds geen concrete plannen. GroenLinksaf heeft een nieuwe motie overwogen. De eerder aangenomen motie is ver over de datum en nog niet uitgevoerd. Het enige wat nu eigenlijk zou passen zou een motie van treurnis zijn, zover willen we niet gaan, al keuren we de gang van zaken wel af! Wij hopen vanavond van de wethouder een keiharde toezegging te horen. Wat GroenLinksaf betreft is dit de laatste oproep aan het college.

Zorg, welzijn & armoedebestrijding
Nog steeds krijgen in Waalwijk mensen door allerlei omstandigheden niet de hulp die ze nodig hebben. Er ligt nog een behoorlijke uitdaging op het gebied van jeugdzorg en ouderenzorg, en dat zijn nu juist de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.
Er zijn in Waalwijk nog steeds volwassenen en kinderen die in armoede leven. De Voedselbank en speelgoedbank moeten wij helaas in stand houden, omdat ze nodig blijven, ondanks economisch betere tijden. Daarom vindt GroenLinksaf dat wij als gemeente deze initiatieven moeten blijven faciliteren en ondersteunen.
Wij willen ook nog even ingaan op een actualiteit. Een initiatief zoals De Kansenfabriek Balade is natuurlijk geweldig, zij hebben hun bestaansrecht meer dan bewezen. De wethouder erkent deze week in de krant het succes van dit initiatief, maar geeft tegelijkertijd ook aan voor een dilemma te staan. Wij zijn erg benieuwd in welke richting het college denkt om tegemoet te komen aan de wensen van De Kansenfabriek.

Open overheid
Onze oproep voor meer transparantie en klantvriendelijkheid tijdens de kaderstelling is niet ongehoord gebleven. We zetten kleine stappen in de goede richting. Het is wel zaak dat dit continu aandacht houdt.
Daarnaast zijn wij erg blij met de data die onze gemeente steeds meer beschikbaar stelt aan onze inwoners. Een mooi voorbeeld was dit jaar de Begroting in Beeld. Ondanks de niet volledig kloppende cijfers vinden wij dit een mooie stap in de goede richting om onze inwoners meer te betrekken bij onze mooie gemeente.

Natuur en milieu
GroenLinksaf was heel blij met het initiatief om het groenstructuurplan te herzien. De bedoeling was om dat voor de zomer te doen, zodat snel de groene agenda voor Waalwijk opgesteld kon worden. Het staat nu pas in december op de agenda. De groene agenda voor Waalwijk wordt zelfs verschoven tot na de verkiezingen. Dat vinden wij erg jammer! Hoe eerder we beginnen met een groener Waalwijk, een Waalwijk met meer aandacht voor biodiversiteit en gezonde bloemen, planten en bomen, hoe gelukkiger onze inwoners zullen worden.

Voorzitter, zoals aan het begin al aangegeven is 2018 voor deze raad kort i.v.m. de naderende verkiezingen. We merken dat aan alles in deze Raad. De partijen beginnen onrustiger te worden, en zelfs de coalitiepartners beginnen elkaars handjes los te laten.

Wat GroenLinksaf betreft wordt het tijd voor verandering. Daarom wil ik ook afsluiten met de volgende Chinese gezegde. “Als de wind van verandering waait bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens”. Wat GroenLinksaf betreft wordt het tijd voor windmolens… Laat maar waaien die wind!

Dilek Odabasi

2 november 2017

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk