Invoering opkoopbescherming

01-05-2022

De huidige wooncrisis is een groot probleem. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen, ook in de gemeente Waalwijk. In september van vorig jaar brachten we daarom de mogelijkheid van het invoeren van een opkoopbescherming onder de aandacht van het bestuur van Waalwijk.

“Wij bouwen voor onze burgers, niet voor huisjesmelkers. Het kan niet zo zijn dat mensen verdienen aan de woningnood,” aldus Gijs den Braven, fractievolger van GroenLinksaf. We zijn dan ook blij dat er nu een opkoopbescherming ingevoerd gaat worden. Een opkoopbescherming houdt in dat er bepaalde wijken aangewezen kunnen worden waar woningen niet opgekocht kunnen worden door beleggers. Beleggers of pandjesmelkers kopen namelijk vaak woningen op om vervolgens voor hoge prijzen te verhuren.

In Waalwijk worden nu vier wijken aangewezen waar dit onmogelijk gemaakt wordt. In deze wijken staan goedkope en middeldure huizen die op dit moment erg schaars zijn. Met de invoering van de opkoopbescherming blijven er meer betaalbare woningen over voor mensen die een woning willen kopen om er ook zelf te gaan wonen, zoals starters.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

Energietoeslag aanvragen

07-06-2022 De energietoeslag kan alleen deze maand nog aangevraagd worden. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze financiële hulp krijgen. Daarom besteden we

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk