Invoering opkoopbescherming

01-05-2022

De huidige wooncrisis is een groot probleem. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen, ook in de gemeente Waalwijk. In september van vorig jaar brachten we daarom de mogelijkheid van het invoeren van een opkoopbescherming onder de aandacht van het bestuur van Waalwijk.

“Wij bouwen voor onze burgers, niet voor huisjesmelkers. Het kan niet zo zijn dat mensen verdienen aan de woningnood,” aldus Gijs den Braven, fractievolger van GroenLinksaf. We zijn dan ook blij dat er nu een opkoopbescherming ingevoerd gaat worden. Een opkoopbescherming houdt in dat er bepaalde wijken aangewezen kunnen worden waar woningen niet opgekocht kunnen worden door beleggers. Beleggers of pandjesmelkers kopen namelijk vaak woningen op om vervolgens voor hoge prijzen te verhuren.

In Waalwijk worden nu vier wijken aangewezen waar dit onmogelijk gemaakt wordt. In deze wijken staan goedkope en middeldure huizen die op dit moment erg schaars zijn. Met de invoering van de opkoopbescherming blijven er meer betaalbare woningen over voor mensen die een woning willen kopen om er ook zelf te gaan wonen, zoals starters.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk