Langer zelfstandig wonen met de blijverslening

Van de inwoners van Waalwijk wordt meer dan voorheen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van de eigen zorgbehoefte. Relatief kleine aanpassingen aan woningen kunnen hierbij van grote waarde zijn. Het betekent in veel gevallen het verschil tussen (zelfstandig) blijven wonen in eigen sociale omgeving of te moeten verhuizen.

Geen geld, alleen stenen

Veel ouderen met een eigen woning hebben echter niet het geld om deze aanpassingen te verrichten. Het geld van deze mensen zit in het (deels) afbetaalde huis. Door hun leeftijd komen zij niet in aanmerking voor een lening bij de bank. Het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn) werkt momenteel aan een idee om aanpassing van de woning voor deze mensen toch mogelijk te maken.

Diverse soorten huizen; oud en nieuw. Groenstraat in Waalwijk
Diversiteit aan huizen in de gemeente Waalwijk

Blijverslening

Het SVn  noemt dit de blijverslening. Een lening van de gemeente voor huiseigenaren  om te voorzien in aanpassing van de woning aan de actuele zorgvraag. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de slaapkamer verplaatsen naar de benedenverdieping. Hierdoor kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen met alle voordelen voor de zorgbehoevende, de directe omgeving en de gemeente. De lening wordt inclusief rente terugbetaald als men het huis verkoopt.

Zorg op maat

GroenLinksaf denkt dat dit initiatief kan bijdragen aan het welzijn van hulpbehoevenden. Om die reden vroegen wij het college van de gemeente Waalwijk of zij van plan is om deel te nemen aan de blijverslening. Onze vragen vindt u op de website van de gemeente Waalwijk  en onderaan dit bericht. We houden u ;op de hoogte van het antwoord. Heeft u een mening of vraag over dit onderwerp neem dan contact met de fractie info@groenlinksaf.nl.

Meer informatie

Het Brabants Dagblad schreef op 30 april 2015 een geprint en kort digitaal artikel over het onderwerp. In het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat een uitgebreider artikel.

Hier vindt u de schriftelijke vragen die GroenLinksaf aan het college van Waalwijk stelde over de blijverslening

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

Energietoeslag aanvragen

07-06-2022 De energietoeslag kan alleen deze maand nog aangevraagd worden. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze financiële hulp krijgen. Daarom besteden we

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk