Langer zelfstandig wonen met de blijverslening

Van de inwoners van Waalwijk wordt meer dan voorheen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van de eigen zorgbehoefte. Relatief kleine aanpassingen aan woningen kunnen hierbij van grote waarde zijn. Het betekent in veel gevallen het verschil tussen (zelfstandig) blijven wonen in eigen sociale omgeving of te moeten verhuizen.

Geen geld, alleen stenen

Veel ouderen met een eigen woning hebben echter niet het geld om deze aanpassingen te verrichten. Het geld van deze mensen zit in het (deels) afbetaalde huis. Door hun leeftijd komen zij niet in aanmerking voor een lening bij de bank. Het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn) werkt momenteel aan een idee om aanpassing van de woning voor deze mensen toch mogelijk te maken.

Diverse soorten huizen; oud en nieuw. Groenstraat in Waalwijk
Diversiteit aan huizen in de gemeente Waalwijk

Blijverslening

Het SVn  noemt dit de blijverslening. Een lening van de gemeente voor huiseigenaren  om te voorzien in aanpassing van de woning aan de actuele zorgvraag. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de slaapkamer verplaatsen naar de benedenverdieping. Hierdoor kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen met alle voordelen voor de zorgbehoevende, de directe omgeving en de gemeente. De lening wordt inclusief rente terugbetaald als men het huis verkoopt.

Zorg op maat

GroenLinksaf denkt dat dit initiatief kan bijdragen aan het welzijn van hulpbehoevenden. Om die reden vroegen wij het college van de gemeente Waalwijk of zij van plan is om deel te nemen aan de blijverslening. Onze vragen vindt u op de website van de gemeente Waalwijk  en onderaan dit bericht. We houden u ;op de hoogte van het antwoord. Heeft u een mening of vraag over dit onderwerp neem dan contact met de fractie [email protected].

Meer informatie

Het Brabants Dagblad schreef op 30 april 2015 een geprint en kort digitaal artikel over het onderwerp. In het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat een uitgebreider artikel.

Hier vindt u de schriftelijke vragen die GroenLinksaf aan het college van Waalwijk stelde over de blijverslening

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk