Maak kennis met Sjors Slaats, kandidaat-raadslid voor GroenLinksaf

09-02-2022

Elke week tot aan de verkiezingen stelt één van de top 10 kandidaten van GroenLinksaf zich voor. Deze week: Sjors Slaats. Slaats is momenteel fractievoorzitter van GroenLinksaf en staat voor de verkiezingen in maart als nummer 6 op de kandidatenlijst.

Wie ben je?

Mijn naam is Sjors Slaats. Ik woon in Baardwijk samen met mijn vriendin en drie kinderen. Ik ben al 8 jaar raadslid voor GroenLinksaf en werk in het dagelijks leven als beleidsadviseur klimaat, duurzaamheid en innovatie bij een waterschap. Ik zie in mijn werk hoe belangrijk het vergroenen van de omgeving is.

Wat zijn de successen van GroenLinksaf waar jij trots op bent?

Met het vaststellen van een grotere groenambitie, een verhoging van het groenbudget en het vaststellen van een groennorm waar nieuwe projecten aan moeten voldoen, hebben we randvoorwaarden neergezet om Waalwijk groener te maken. Dat is nodig voor klimaatadaptatie, om de biodiversiteit te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

Ik zie in de praktijk dat het werkt, bijvoorbeeld bij de Winterdijk en Landgoed Driessen waar veel bomen geplant worden. De straten krijgen meer natuurlijk groen door het gebruik van diverse kruidenmengsels en verschillende vormen van beplanting. Inwoners helpen mee bij het onderhoud, maken gebruik van de geveltuintjes actie of starten een eigen initiatief, zoals de Samentuin in Sprang-Capelle.

Ook bij grote projecten neemt de gemeente groen prominent mee in het ontwerp, zoals bij de nieuwe noordelijk entree van Waalwijk centrum, de omgeving van de nieuwe Bloemenoord flats en de ontwikkeling van de Gedempte Haven.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om de groene basis op orde te krijgen. Het is nu tijd om de vervolgstap te zetten, want dit is iets van de lange adem. Het groen onderhoud moet biodiversiteit bevorderen, innovatieve vormen van groen kunnen ingezet worden op plekken waar vergroening nu lastig is en de samenwerking met inwoners en organisaties moeten we versterken.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk