Meer inzicht in de luchtkwaliteit

25-01-2022

In 2020 sloot de gemeente Waalwijk zich op verzoek van GroenLinksaf aan bij het Schone Lucht Akkoord; een samenwerking tussen overheden met als doel de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. De gemeente gaf destijds aan te verwachten dat de luchtkwaliteit met de jaren zou verbeteren. Nu willen we dat de gemeente daadwerkelijk gaat kijken hoe het op dit moment met de luchtkwaliteit staat.

De afgelopen jaren hebben verschillende maatschappelijke organisaties onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Nederland. Waalwijk kwam daar niet altijd positief uit. Het onderzoek van Airvisual uit 2019 bestempelde Waalwijk zelfs als de gemeente met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Voor GroenLinksaf is luchtkwaliteit een belangrijk thema. De partij beschouwt een goede luchtkwaliteit als één van de voorwaarden voor een gezonde leefomgeving. De onderzoeken boden dan ook genoeg reden voor onze fractie om de gemeente aan te sporen zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Het is belangrijk dat de overheid meer inzicht heeft in de daadwerkelijke luchtkwaliteit. De provincie Noord-Brabant heeft in de provincie op verschillende plekken meetstations staan die de luchtkwaliteit nauwkeurig in kaart brengen. De Langstraat is echter een witte vlek in het meetnet. Hier wordt niet gemeten. Terwijl de toenemende mate van bedrijvigheid en mobiliteit aanleiding geeft om nu eens helder te krijgen hoe het met de luchtkwaliteit staat. De provincie Noord-Brabant heeft twee mobiele meetstations aangeschaft. Op aanvraag zijn deze beschikbaar om een half jaar lang de luchtkwaliteit op een specifieke locatie te meten. Aangezien er in de gemeente Waalwijk nu niet wordt gemeten hebben we vragen gesteld aan het College en de gemeente verzocht om een aanvraag in te dienen voor een van de mobiele meetstations. Zo komt er meer inzicht in de huidige luchtkwaliteit.

Je leest onze vragen hier.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

Energietoeslag aanvragen

07-06-2022 De energietoeslag kan alleen deze maand nog aangevraagd worden. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze financiële hulp krijgen. Daarom besteden we

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk