Motie burgerparticipatie raadsbreed aangenomen

De motie van GroenLinksaf betreffende burger- participatie is afgelopen donderdag 26 oktober raadsbreed aangenomen. De motie is een reactie op het onlangs verschenen Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie waarin is gekeken naar de manier waarop Waalwijk omgaat met inspraak en burgerparticipatie.

GroenLinksaf raadslid Dilek Odabasi: “Wij (als raad) hebben in 2012 de huidige verordening als initiatief voorstel aangenomen en we hebben (destijds) het College en de ambtelijke organisatie volledig buiten beschouwing gelaten, met het gevolg – zo blijkt uit de conclusies van het Rekenkameronderzoek – dat we een heel mooi instrument hebben waar bijna geen gebruik van is gemaakt.”

“Zo’n instrument moet ook gedragen worden door de organisatie die erachter staat,” aldus het GroenLinksaf raadslid.

De donderdag aangenomen motie geeft opdracht aan de raadswerkgroep Communicatie om de huidige verordeningen rondom burgerparticipatie te actualiseren, dit keer in samenspraak met het college en de ambtelijke organisatie, zodat er een bruikbare verordening ligt in het belang van de inwoners van Waalwijk.

De burgemeester gaf als reactie dat een verruimde verordening ook goed past binnen de strategische visie, waarbij uitgesproken wordt om van burgerparticipatie naar overheid-participatie te gaan.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk