Motie burgerparticipatie raadsbreed aangenomen

De motie van GroenLinksaf betreffende burger- participatie is afgelopen donderdag 26 oktober raadsbreed aangenomen. De motie is een reactie op het onlangs verschenen Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie waarin is gekeken naar de manier waarop Waalwijk omgaat met inspraak en burgerparticipatie.

GroenLinksaf raadslid Dilek Odabasi: “Wij (als raad) hebben in 2012 de huidige verordening als initiatief voorstel aangenomen en we hebben (destijds) het College en de ambtelijke organisatie volledig buiten beschouwing gelaten, met het gevolg – zo blijkt uit de conclusies van het Rekenkameronderzoek – dat we een heel mooi instrument hebben waar bijna geen gebruik van is gemaakt.”

“Zo’n instrument moet ook gedragen worden door de organisatie die erachter staat,” aldus het GroenLinksaf raadslid.

De donderdag aangenomen motie geeft opdracht aan de raadswerkgroep Communicatie om de huidige verordeningen rondom burgerparticipatie te actualiseren, dit keer in samenspraak met het college en de ambtelijke organisatie, zodat er een bruikbare verordening ligt in het belang van de inwoners van Waalwijk.

De burgemeester gaf als reactie dat een verruimde verordening ook goed past binnen de strategische visie, waarbij uitgesproken wordt om van burgerparticipatie naar overheid-participatie te gaan.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk