Plannen verruimen normen geurhinder opnieuw bezien

Het college stelde tijdens de raadsvergaring van 21 mei 2015 voor om de geurnormen voor de veehouderij te verruimen. GroenLinksaf stond erg kritisch tegenover dit voorstel en presenteerde tijdens de vergadering een alternatieve aanpak. PVDA, D66 en Werknemersbelang waren ook tegen het college voorstel en steunden ons alternatief.

GroenLinksaf heeft een aantal redenen om tegen dit voorstel te zijn. Allereerst blijkt uit recent grootschalig onderzoek dat de overlast van veehouderijen in de werkelijkheid groter blijkt te zijn dan tot nu toe gedacht. Het college voorstel ging uit van deze veronderstelde hinder en heeft nooit onderzoek gedaan naar de hinder in de gemeente Waalwijk. GroenLinksaf vindt dat er eerst duidelijkheid over de geurbeleving in een gebied als Waalwijk moet zijn voordat we aan normen gaan morrelen.

Koe in stal - geurhinder
Koe in de stal

Ten tweede vinden er momenteel landelijke onderzoeken naar de wettelijke normen en rekenmethode plaats. Van de rekenmethode is bekend dat zij foutieve resultaten geeft. GroenLinksaf stelt dat de resultaten van deze onderzoeken meegenomen moeten worden in het Waalwijks beleid. De resultaten worden eind 2015 verwacht.

GroenLinksaf stelde dus voor om de geurbeleving in Waalwijk in kaart te brengen en de resultaten van de landelijke onderzoeken af te wachten. De portefeuillehouder kon zich vinden in de aanpak en zegde een dergelijke aanpak toe. Het voorstel voor het verruimen van normen voor geurhinder wordt opnieuw bezien op basis van de resultaten.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk