Plannen verruimen normen geurhinder opnieuw bezien

Het college stelde tijdens de raadsvergaring van 21 mei 2015 voor om de geurnormen voor de veehouderij te verruimen. GroenLinksaf stond erg kritisch tegenover dit voorstel en presenteerde tijdens de vergadering een alternatieve aanpak. PVDA, D66 en Werknemersbelang waren ook tegen het college voorstel en steunden ons alternatief.

GroenLinksaf heeft een aantal redenen om tegen dit voorstel te zijn. Allereerst blijkt uit recent grootschalig onderzoek dat de overlast van veehouderijen in de werkelijkheid groter blijkt te zijn dan tot nu toe gedacht. Het college voorstel ging uit van deze veronderstelde hinder en heeft nooit onderzoek gedaan naar de hinder in de gemeente Waalwijk. GroenLinksaf vindt dat er eerst duidelijkheid over de geurbeleving in een gebied als Waalwijk moet zijn voordat we aan normen gaan morrelen.

Koe in stal - geurhinder
Koe in de stal

Ten tweede vinden er momenteel landelijke onderzoeken naar de wettelijke normen en rekenmethode plaats. Van de rekenmethode is bekend dat zij foutieve resultaten geeft. GroenLinksaf stelt dat de resultaten van deze onderzoeken meegenomen moeten worden in het Waalwijks beleid. De resultaten worden eind 2015 verwacht.

GroenLinksaf stelde dus voor om de geurbeleving in Waalwijk in kaart te brengen en de resultaten van de landelijke onderzoeken af te wachten. De portefeuillehouder kon zich vinden in de aanpak en zegde een dergelijke aanpak toe. Het voorstel voor het verruimen van normen voor geurhinder wordt opnieuw bezien op basis van de resultaten.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

Energietoeslag aanvragen

07-06-2022 De energietoeslag kan alleen deze maand nog aangevraagd worden. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze financiële hulp krijgen. Daarom besteden we

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk