Plannen verruimen normen geurhinder opnieuw bezien

Het college stelde tijdens de raadsvergaring van 21 mei 2015 voor om de geurnormen voor de veehouderij te verruimen. GroenLinksaf stond erg kritisch tegenover dit voorstel en presenteerde tijdens de vergadering een alternatieve aanpak. PVDA, D66 en Werknemersbelang waren ook tegen het college voorstel en steunden ons alternatief.

GroenLinksaf heeft een aantal redenen om tegen dit voorstel te zijn. Allereerst blijkt uit recent grootschalig onderzoek dat de overlast van veehouderijen in de werkelijkheid groter blijkt te zijn dan tot nu toe gedacht. Het college voorstel ging uit van deze veronderstelde hinder en heeft nooit onderzoek gedaan naar de hinder in de gemeente Waalwijk. GroenLinksaf vindt dat er eerst duidelijkheid over de geurbeleving in een gebied als Waalwijk moet zijn voordat we aan normen gaan morrelen.

Koe in stal - geurhinder
Koe in de stal

Ten tweede vinden er momenteel landelijke onderzoeken naar de wettelijke normen en rekenmethode plaats. Van de rekenmethode is bekend dat zij foutieve resultaten geeft. GroenLinksaf stelt dat de resultaten van deze onderzoeken meegenomen moeten worden in het Waalwijks beleid. De resultaten worden eind 2015 verwacht.

GroenLinksaf stelde dus voor om de geurbeleving in Waalwijk in kaart te brengen en de resultaten van de landelijke onderzoeken af te wachten. De portefeuillehouder kon zich vinden in de aanpak en zegde een dergelijke aanpak toe. Het voorstel voor het verruimen van normen voor geurhinder wordt opnieuw bezien op basis van de resultaten.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk