Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026

11-06-2022

Ondertekenen colalitieakkoord 2022-2026 gemeente Waalwijk

Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier. Daar werden door GroenLinksaf, Lokaal Belang, VVD Waalwijk en D66 Waalwijk de handtekeningen gezet. En kreeg de pers gelegenheid om foto’s te maken en vragen te stellen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen nam Lokaal Belang als grootste partij het initiatief. Na de verkennende gesprekken werden VVD Waalwijk, GroenLinksaf en D66 Waalwijk uitgenodigd voor coalitievorming. Eind mei was het zover. Er was een conceptakkoord dat de onderhandelaars aan hun partij konden aanbieden.
Voor onze partij betekende dit het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op 1 juni. Tijdens de ALV stemden de leden voor de plannen. Het is een akkoord waarin we veel van ons verkiezingsprogramma herkennen. Er blijft veel aandacht voor groen en duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt er stevig ingezet op wonen en jeugd. We willen onze gemeente voor iedereen fijn en gezond houden. Dat doen we volgens ons met dit coalitieakkoord. Samen werken aan de Toekomst voor iedereen in Waspik, Sprang-Cappelle en Waalwijk.

Net als GroenLinksaf keurden ook de andere partijen het concept coalitieakkoord goed. De planning kon in gang gezet worden om het coalitieakkoord naar de raad te brengen. De eerste stap werd gisteren gezet met de bijeenkomst in het Schoenenkwartier. Aansluitend werd ‘Samen werken aan de Toekomst’ gepresenteerd aan de gemeenteraad van Waalwijk. Alle partijen hebben het akkoord ontvangen. Ook kunnen alle inwoners het coalitieakkoord inzien. Het is te lezen via deze link.

Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Donderdag 16 juni aanstaande is er een extra raadsvergadering. Dan zal het coalitieakkoord worden besproken. Alle partijen zullen dan hun reactie geven op het coalitieakkoord en in gesprek gaan over de plannen. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe wethouders voorgedragen en geïnstalleerd. Net als vorige periode is Dilek Odabasi wethouder voor GroenLinksaf. Haar portefeuille bevat Programma Jeugd, Jeugdbeleid en Stop the braindrain; Sociaal Domein (Team WijZ, WMO, Jeugdzorg, Armoedebeleid); Gezondheidszorg; Onderwijs en Kinderopvang. Ook wordt zij wijkwethouder voor Waspik. De andere wethouders zijn John van Hoven en Ad de Jong (LB), Ronald Bakker (VVD) en Sheila Schuijffel (D66).
Ook de nieuwe raadsleden worden 16 juni geïnstalleerd. Gijs den Braven gaat de vrijgekomen raadszetel innemen. Samen met Frank den Braven en Yvette van Laar vormt hij vanaf volgende week de raadsfractie van GroenLinksaf. Anja Wens blijft fractievolger.
De raadsvergadering van 16 juni is openbaar en iedereen is welkom erbij aanwezig te zijn. Ook zal de vergadering via een livestream te volgen zijn.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER
Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk