Raad stemt in met opvang vluchtelingen

Op maandagavond 23 mei 2016 stemde de gemeenteraad unaniem in met de opvang van vluchtelingen. Op het voormalige RWB-terrein in Zanddonk worden voor een periode van 1 jaar  maximaal 400 vluchtelingen opgevangen. Het is de intentie om na afloop van dat jaar de faciliteiten te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Om alles tijdig georganiseerd te krijgen heeft de gemeenteraad een spoedprocedure doorlopen. GroenLinkaf is blij dat we met dit besluit een bijdrage kunnen leveren aan het helpen van mensen in nood. De harde koppeling tussen de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van arbeidsmigranten in een versnelde procedure hadden we liever anders gezien.

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan op de website van gemeenteraad van Waalwijk.

Lees hieronder het betoog van Frank den Braven tijdens de raadsvergadering:

Geachte voorzitter etc..

Het lijkt ons goed om te beginnen met het vrij citeren van een aantal zinnen uit een toespraak die nog niet zo lang geleden te horen was in Waalwijk: We leven in een onrustige en instabiele wereld, waar op dit moment zo’n zestig miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat betekent dat we ook in gemeente Waalwijk te maken krijgen met mensen die hier hun toevlucht zoeken, en dat kan beanstigend zijn. Laten we ervoor waken dat gevoelens van onzekerheid en angst onze principes over mensenrechten niet gaan overheersen. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer het zo ver is, we samen ons morele kompas leidend kunnen laten zijn. Voorzitter, angst is een slechte raadgever, en juist daarom is het belangrijk dat wij, als bestuur van Waalwijk, aan onze burgers laten zien dat onze angst en onzekerheid over wat de toekomst zal brengen niet betekent dat we mensen op de vlucht voor geweld niet hoeven te helpen.

Voorzitter, als het gaat om het omgaan met mensen uit een andere cultuur heeft Waalwijk de afgelopen maanden een aparte periode achter de rug. De onrust rond de plannen met het oude pand van Samarja heeft duidelijk gemaakt hoe moeilijk het is om mensen uit een andere cultuur dan de onze een plaats te geven in de Waalwijkse samenleving. De situatie waar we nu over praten is echter volledig anders: er is ons gevraagd opvang te regelen voor mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking, hoe kan je daar nu nee tegen zeggen? Eigenlijk is dat dan zo’n moreel dilemma waarin het in de geciteerde toespraak genoemde kompas weinig andere mogelijkheden biedt dan ja te zeggen tegen dit voorstel. Tijdens de gesprekken afgelopen zaterdag met ondernemers en burgers van de wijk Zanddonk bleek dat er voor die conclusie gelukkig begrip is. Natuurlijk is er bezorgdheid, natuurlijk moeten we goed in de gaten houden of alles goed verloopt en of de overlast die de tijdelijke opvang van 400 mensen nou eenmaal veroorzaakt binnen acceptabele grenzen blijft. Wij vertrouwen er op dat de voor ons liggende plannen goed uitgevoerd kunnen worden, maar dan dient er wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. Wij noemen er daar een van die wij erg belangrijk vinden.

Cruciaal voor een goed verloop van alles is een goed begin. Als we het voor elkaar krijgen de mensen die naar Waalwijk komen meteen goed op te vangen hebben we al een enorme stap gemaakt. Als je nadenkt over manieren waarop zoiets zou kunnen werken is er één overweging die overduidelijk zou moeten zijn. Nog niet zo lang geleden werden er mensen uit oorlogsgebieden opgevangen in buurtgemeente Loon op Zand, de expertise die daar met name door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk opgedaan is zou ons in Waalwijk een enorme voorsprong kunnen geven. We kunnen heel snel een ervaren en deskundig team inzetten als we die mensen onderdeel van ons proces maken. Daar is wel wat voor nodig. Waalwijk doet zaken met het COA, maar Vluchtelingenwerk is tegenwoordig onderdeel van Baanbrekers, en Baanbrekers is geen gesprekspartner voor het COA. Daarom is het essentieel dat VluchtelingenWerk weer rechtstreeks gesprekspartner wordt van de gemeente Waalwijk. Dat moet niet via Baanbrekers lopen, het is belangrijk geen onnodige tussenstations te hebben die een en ander onnodig vertragen. Over mensen in een noodopvang praat je met vluchtelingenwerk, over mensen die te maken hebben met problematiek samenhangend met werk praat je met Baanbrekers. Om die relatie duidelijk af te bakenen willen wij een motie indienen.

Voorzitter, GroenLinksaf is er geen voorstander van om nu ook meteen te besluiten dit terrein later te bestemmen voor arbeidsmigranten. We zijn dan ook tevreden met de aanpassing van het voorstel. Er is nog veel te weing bekend over de definitieve plannen voor de huisvesting van deze groep mensen, en wij zien geen enkele reden om de besluitvorming over mogelijke oplossingen voor dit specifieke probleem mee te nemen in deze spoedprocedure. Misschien is dit wel een prima locatie voor een campus zoals u dat in gedachten heeft, maar wij willen de tijd hebben om een weloverwogen besluit te nemen, zodat we op een later moment via de gewone procedure een besluit over oplossingen voor arbeidsmigranten kunnen nemen. We hebben daar nog even de tijd voor, laten we die tijd dan ook zo goed mogelijk gebruiken.

Tot zover in eerste instantie.

 

 

 

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk