Sporten: een universele verbintenis! 

Naar aanleiding van het Nationale Sportakkoord zal er een sportvisie worden gemaakt om mensen meer te betrekken bij sporten. Sporten is namelijk meer dan alleen gezond voor je. Het brengt ontspanning, plezier en bovenal brengt het mensen samen! Tijdens deze Input avond zijn de raadsleden samengekomen om te praten over de sportvisie. Wij hebben geluisterd op donderdag 13 februari naar ieders ideeën over dit onderwerp. Inmiddels zijn al deze ideeën verzameld en hieruit zal de nieuwe sportvisie voortvloeien. 

Hoewel we er in Nederland goed voor staan qua beweging en sporten, is er toch een nationaal sportakkoord opgezet. We hebben in Nederland veel sportaccommodaties, verenigingen en vrijwilligers, maar het kabinet stelde dat wanneer we achterover zouden leunen we deze luxepositie zo weer kwijt zouden raken.  Zo zouden we nog niet de volledige potentie benutten dat sport ons te bieden zou hebben.  Een van onze prioriteiten zou moeten zijn om iedereen te betrekken bij het fenomeen wat ons verbindt: sport! Jong en oud, arm en rijk. Sporten is iets wat we allemaal gemeen hebben. 

Donderdag stonden er 3 thema’s centraal en deze 3 thema’s waren onderverdeeld in drie workshops. Bij elk thema stond een gespreksleider die met de raadsleden in gesprek ging aan de hand van vragen.  

Bij het thema ‘inclusief sporten en bewegen’ hebben we nagedacht over hoe we iedere Waalwijker een leven lang plezier aan sporten kunnen schenken en hoe we alle doelgroepen bij dit project kunnen betrekken: ook de ´ouderen´ en de ´kwetsbare mensen´. Volgens ons zou dit geen reden moeten zijn om iemand te weerhouden van het genot van sporten! 

De raadsleden bij het tweede thema ‘Duurzame sportinfrastructuur’, bogen zich over hoe we alle sportfaciliteiten ook kwalitatief goed en duurzaam kunnen maken. Hierbij kun je denken aan essentiële benodigdheden zoals sportvelden, sporthallen, zwembaden en beweegvriendelijke buitenruimtes.  

Tenslotte hebben de raadsleden bij het derde thema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’, gesproken over hoe we het sporten kunnen verbinden aan passende organisaties en bindingsvormen. In Waalwijk zijn er al verenigingen die toegankelijke zijn voor iedereen. Deze zouden we dan ook graag betrekken in de nieuwe sportvisie 

In de toekomst zullen we de sportvisie terugzien en daarmee ook een positief effect op onze samenleving. Hopelijk maken we hiermee de Waalwijkse sportambitie waar! 

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk