Begroting met aandacht voor duurzaamheid, samenwerken en meer

Op 7 november 2019 vond het debat over de begroting plaats in de gemeenteraad van Waalwijk. Hieronder vindt je onze inbreng. Benieuwd naar de begroting? Kijk dan snel op de begrotingsapp.  Vanavond bespreken we de begroting voor 2020. De fractie van GroenLinksaf is positief over deze begroting en de bijbehorende plannen. In ons betoog gaan […]

Raad kiest voor woningbouw in Hoefsvengebied

Raad kiest voor woningbouw in Hoefsvengebied GroenLinksaf teleurgesteld, ondanks succesvol amendement. GroenLinksaf is er gisterenavond niet in geslaagd de Raad te overtuigen te stemmen tegen woningbouw in het Hoefsvengebied. De afgelopen tijd had GroenLinksaf, in samenwerking met inwoners en oppositiepartij D66, actie gevoerd tegen de bouw van een nieuwe wijk aan de rand van het […]

Betoog Kaderstelling 2018

Hoewel het bij de kaderstelling vooral over geld gaat, is het belangrijk om het bredere plaatje in beeld te houden. Waar doe je het voor en levert dat meer op dan geld? Input voor de kadernota is het coalitieprogramma ‘Krachten bundelen’. Op basis van de kadernota 2018 wordt straks de begroting gemaakt, en 2018 is […]

Het SLEM, een verhaal over gemiste kansen en een onverwacht terrasbezoek in 5 fases…

Het SLEM, een verhaal over gemiste kansen en een onverwacht terrasbezoek in 5 delen… De Achtergrond Het zal ergens eind maart, begin april 2014 geweest zijn toen ik samen met Elly mocht aanschuiven bij de informateurs voor de nieuwe coalitie in Waalwijk. GroenLinksaf had net een prima verkiezingsresultaat neergezet, men kon ons niet negeren. Het […]

Motie huisvesting arbeidsmigranten

Donderdag 4 februari heeft de fractie van GroenLinksaf een motie (vreemd aan de orde) ingediend over de huisvesting van arbeidsmigranten. De aanleiding De aanleiding voor de motie was voor GroenLinksaf tweeledig: 1. Dinsdagavond 2 februari is er overleg geweest met een bevriende fractie uit Loon op Zand en een aantal statenleden over de problemen m.b.t. huisvesting van […]

GroenLinksaf op Wolluk Stock

  Wolluk-Stock is een jaarlijks terugkerend familie evenement op het Lido-terrein in Waalwijk. Twee achtereenvolgende dagen vindt er een heus familiespektakel plaats met live muziek en leuke activiteiten voor kinderen. Vooral de tweede dag staat grotendeels in het teken van “De Wereldboom” met diverse geweldige activiteiten voor de kinderen, rondom de grote eik op het […]

Woningen aan de Hooisteeg? Uw mening?

Middels raadsvoorhangbrief 16-14: “Ontwikkeling van 10 woningen aan de Hooisteeg West in Waalwijk”,  heeft het college van de gemeente Waalwijk aangegeven medewerking te willen verlenen aan de bouw van 10 woningen aan de Hooisteeg. GroenLinksaf heeft deze brief ter bespreking op de agenda laten plaatsen voor de commissievergadering ruimte op 15 januari a.s. Wij zijn […]

Waalwijk maakt financiële gegevens toegankelijk

De gemeente Waalwijk stelt haar financiële gegevens beschikbaar aan het platform open spending. Hiermee voegt Waalwijk zich bij een groep van meer dan honderd gemeenten en tal van andere overheden die financiële gegevens inzichtelijker proberen te maken. Het is nu mogelijk om de lasten en de baten van de afgelopen jaren op onderwerp te vergelijken met de […]

GroenLinksaf wil inzichtelijke gemeentelijke financiën

Gemeentelijke financiële verslaglegging is ingewikkeld en ontoegankelijk voor personen die zich niet professioneel met dit onderwerp bezig houden. GroenLinksaf vindt begrijpelijke gemeentelijke financiën essentieel voor een goed werkende democratie. Daarom hebben wij het college gevraagd om deel te nemen aan het platform Open Spending. Open Spending Met Openspending.nl is het mogelijk om uitgaven en inkomsten […]