Terugblik 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 liggen alweer een tijdje achter ons. Daarom leek het ons wel goed om terug te blikken op de afgelopen periode.
De verkiezingen hebben wij mogen afsluiten met een prachtig resultaat. We zijn van 3 naar 4 zetels gegaan en hebben mede daardoor plaats kunnen nemen aan de onderhandelingstafel voor de coalitie.
Ook de onderhandelingen zijn positief verlopen en zijn wij deel uit gaan maken van de nieuwe coalitie in Waalwijk vanaf 16 mei 2018. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, want met deelname aan een coalitie bereik je altijd veel meer dan als oppositiepartij. Uiteraard betekende dat ook dat wij een aantal concessies moesten doen. Maar ons doel om Waalwijk groener, socialer en democratischer te maken staat nog steeds als een paal boven water.

 

Wennen

Na de verkiezingen bestond onze fractie voor een groot deel uit mensen waarvoor de politiek nieuw was. Daarnaast bleek de overstap van oppositie naar coalitie ook niet vanzelfsprekend te zijn. We hebben de eerste maanden aan de nieuwe positie en aan elkaar moeten wennen. In de coalitie opereren betekende een andere manier van politiek bedrijven dan in de oppositie. In de oppositie kun je bijna niet anders dan reactief zijn, terwijl je in de coalitie meer mee mag denken en richting kunt bepalen. We hebben absoluut niet stil gezeten en informeren u graag over wat ons de afgelopen periode heeft bezig gehouden.

 

Onze ambities

Deelname aan de coalitie, wil ook zeggen dat er nu een GroenLinksaf-wethouder in het college zit met een portefeuille dat een bijdrage levert aan de idealen van GroenLinksaf, zoals duurzaamheid, groen, natuur en milieu, maar ook de jeugd waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Een groen, sociaal en democratisch Waalwijk voor de toekomst, dus voor onze jeugd.

Op het gebied van het groenbeleid zijn flinke stappen gezet door werk te maken van de groene agenda voor Waalwijk. Samen met inwoners is de eerste bijeenkomst geweest en worden de plannen uitgewerkt om Waalwijk groener te maken.

Daarnaast is door deelname van GroenLinksaf aan de coalitie op het gebied van milieu een mooie stap gezet om in de gemeente Waalwijk tegen verdere gaswinning te zijn. Daar waar het vorige college nog instemde met de gaswinning loopt er nu een procedure bij de Raad van State om de gaswinning tegen te houden. Daarnaast heeft onze lobby in de regio ervoor gezorgd dat de provincie en de waterschappen ook van koers zijn veranderd en bezwaar hebben gemaakt tegen de gaswinning.
En natuurlijk mogen we de bijdrage van voormalig GroenLinksaf-raadslid Frank den Braven niet vergeten te benoemen in dit dossier. Hij heeft ingesproken bij het algemeen bestuur van het waterschap De Brabantse Delta en heeft de actiegroep “Niet fracken in Waalwijk” opgericht en zelf minister Wiebes heeft aangesproken in Den Haag.

Meer aandacht aan duurzaamheid is ook te zien aan het feit dat de gemeente Waalwijk nu een programma duurzaamheid heeft met een programmamanager. Duurzaamheid heeft nog nooit zo prominent op de agenda gestaan van de Waalwijkse politiek.
Er worden zelfs duurzaamheidseisen gesteld aan bedrijven die zich nieuw gaan vestigen op het bedrijventerrein.
Op het gebied van duurzaamheid moeten nog heel wat stappen gezet worden. Wij kunnen u vertellen dat ook de duurzaamheidsagenda in voorbereiding is. Om in 2043 klimaatneutraal te zijn moet nog heel veel gebeuren in Waalwijk en onze wethouder staat daarvoor aan de lat.

 

Akkerlanen

Bij aanvang van de coalitiebesprekingen werd GroenLinksaf meteen zwaar op de proef gesteld. Realiseren van de wijk Akkerlanen was een belangrijk speerpunt van de andere partijen. GroenLinksaf heeft campagne gevoerd om dit laatste stukje groen aan de oostkant van Waalwijk te kunnen behouden, maar op 13 juli 2017 werd door de Raad anders besloten. Het mag geen geheim zijn; GroenLinksaf had deze uitkomst liever anders gezien. GroenLinksaf stond hierdoor tijdens de coalitievorming voor een moeilijke beslissing. We stonden voor een waar dilemma. Meedoen aan de coalitie waardoor we de komst van de wijk Akkerlanen niet meer konden frustreren, maar wel mee konden praten over hoe te gaan bouwen op Akkerlanen, of konden we beter principieel tegen blijven stemmen en plaats nemen in de oppositie? Deze laatste optie zou dan wel inhouden dat we toe zouden moeten kijken hoe anderen de wijk Akkerlanen zouden gaan bouwen en ook onze andere idealen niet konden uitvoeren. Want, met een minimale verschuiving in de samenstelling van de Raad tijdens de verkiezingen van maart 2018, en Akkerlanen aangewezen als ‘majeure’ opgave, blijft het devies onverminderd ‘bouwen’.
Na wikken en wegen is besloten om deel uit te maken van de coalitie, om zodoende de wijk zo groen, duurzaam en sociaal mogelijk te kunnen maken. Het dossier Akkerlanen blijft voor GroenLinksaf echter een zure appel om doorheen te bijten.

 

Mensenhandel

GroenLinksaf maakt zich in toenemende mate zorgen over arbeidsuitbuiting, een fenomeen dat de onderkant van de samenleving treft en sinds 2005 onder ‘mensenhandel’ valt. Er is in Nederland veel onwetendheid over mensenhandel; slachtoffers worden vaak niet als zodanig herkend. Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang met het doel die persoon uit te buiten. Bij uitbuiting gaat het om zodanige slechte arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden dat mensenrechten in het geding zijn. Slachtoffer van mensenhandel zijn vaak (arbeids-)migranten, maar ook Nederlanders. GroenLinksaf heeft samen met de ChristenUnie en Lijst IJpelaar in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het onderwerp mensenhandel. Op 13 september j.l. werd gezamenlijk een amendement ingediend dat unaniem werd aangenomen. In de nabije toekomst zullen wij aandacht blijven vragen, want mensenhandel is onacceptabel. Klik op deze link voor achtergrondinformatie over het amendement.

 

Biodiversiteit en Dierenwelzijn

GroenLinksaf is blij dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan een coalitieprogramma waar partijen zich in uit hebben gesproken over het belang van biodiversiteit en dierenwelzijn. Onze wethouder is reeds voortvarend met het thema biodiversiteit (als onderdeel van de groene agenda) aan de slag gegaan, onder andere door het organiseren van een inwonersavond waarbij de vraag opgeworpen werd waar de gemeente zijn bijdrage op dit gebied zou kunnen leveren. Op het gebied van dierenwelzijn is de fractie in voorbereiding van een evenement, speciaal georganiseerd met en voor inwoners. Houdt onze website in de gaten voor verdere updates!

 

Gezondheid, armoedebestrijding, directe democratie, burgerbegroting

Nieuw opgenomen in het coalitieprogramma is het thema ‘gezondheid’. Voor GroenLinksaf is gezondheid de rode draad op vele beleidsterreinen en dat strekt veel verder dan alleen het beleidsterrein ‘zorg’. Of het nu gaat om genoeg groen om je heen om je in te kunnen ontspannen, sporten of recreëren, of je gelukkig kunnen voelen zonder zorgen om geld of een familielid dat hulpbehoevend is of een fijne en veilige fietsroute naar het centrum, lucht van goede kwaliteit om in te ademen of het veilig verwijderen van een asbestdak. Gezondheid is een thema dat GroenLinksaf deze periode vaak zal aangrijpen om het gedachtegoed van de partij vorm te geven.

Daarnaast heeft de fractie van GroenLinksaf bovendien uitgesproken zich de komende komende tijd onder andere te gaan richten op armoedebestrijding, directe democratie en de burgerbegroting. Ons artikel over de burgerbegroting kunt u lezen via onderstaande link. Het mag duidelijk zijn: GroenLinksaf is in beweging!

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk