Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen systemen in ons land. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over dat onderwerp, waarbij ook de link werd gelegd naar onze eigen gemeente. 

De overheid maakt regels, dat gebeurt landelijk en ook plaatselijk. Met regels en wetten kun je afspraken vastleggen. Wetten zijn er om mensen te beschermen, om voor ze te zorgen of om zaken eerlijk te regelen. Maar er zijn inmiddels heel veel wetten, regels, afspraken en voorwaarden waar we ons aan moeten houden. We hebben zelfs zoveel regels dat onze systemen vastlopen. Dat de uitvoering van al die afspraken in de knel komt.  

De documentaire Maak het Simpel van VPRO Tegenlicht gaat over die ingewikkelde processen en vastgelopen systemen. Met enkele voorbeelden laat men zien dat een veelheid aan regels ervoor zorgt dat de bedoeling van die regels zoek raakt. Neem nou de Afsluitdijk. Er moeten zoveel instanties en afdelingen over meebeslissen en controleren dat de renovatie nu al veel langer duurt dan destijds de bouw van de Afsluitdijk.  

De documentaire laat ook zien dat er steeds meer mensen opstaan die niet klakkeloos de wetten volgen. Zij beslissen niet óver de mensen, maar doen dat samen met hen.  
Zo zien we hoe een actieve groep kunstenaars in een achterstandswijk neerstrijkt en gaat praten met de bewoners over wat zij willen en wat zij nodig hebben. Geen inspraakavonden met powerpoints, maar persoonlijke gesprekken op straat en bij bewoners thuis. Zo wordt een parkeerplaats waar altijd rotzooi is omgevormd tot buurttuin. En leegstaande winkelpanden opgevuld door bewoners de kans te geven om een dag in de week ondernemer te zijn.  

Onder de aanwezigen van de filmavond was er veel herkenning en verbazing over al die verschillende en ingewikkelde regels. Fijn om daartegenover ook de inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan te zien. Van de documentaire met landelijke en Amsterdamse voorbeelden gingen we naar onze eigen gemeente Waalwijk. Lopen we daar ook tegen wet- en regelgeving aan die complex is. Zeker wel! De voorbeelden komen al snel ter sprake. Vooral waar het botst tussen goede ideeën en uitvoering. Voor de mensen die zich in onze gemeente inzetten voor de buurt, voor cultuur, voor de samenleving is het vaak lastig om zaken gedaan te krijgen. Ideeën zijn er genoeg, worden zelfs gestimuleerd door het bestuur van onze gemeente. Maar vervolgens komen de regeltjes om de hoek kijken bij de uitvoering. En dan wordt het ingewikkeld. Want welke regels zijn er allemaal en wie gaat er over. Het vraagt vaak veel energie, creativiteit en vasthoudendheid om plannen tot uitvoer te brengen. Daar zijn nog heel wat stappen in te zetten. Maak het simpel is ook hier de oproep.  

Ook spraken we over hoe we als inwoners daaraan bij kunnen dragen. Dat leverde verschillende inzichten op. Actief zijn en invloed uitoefenen hoeft niet altijd groot en veel te zijn. Dicht bij huis iets kleins in gang zetten kan al heel waardevol zijn. Het is wel belangrijk dat je serieus genomen wordt, dat je inzet gewaardeerd wordt, zowel door de gemeente als door buurtgenoten en mede-Waalwijkers. Dan zal een inwoner zich een volgende keer weer inzetten voor de buurt of met een idee aan de slag gaan.  

We sloten af met de vraag: hoe nu verder? Als GroenLinksaf nemen we alles wat besproken is mee in onze inzet voor en contact met de inwoners van de gemeente Waalwijk. Om hen nog beter van dienst te zijn. Daarnaast hopen we dat ook de aanwezigen zich geïnspireerd en gesteund voelen om zich in te (blijven) zetten voor een eenvoudige en fijne gemeente. Hoe klein de bijdrage ook is, die waarderen we zeer. 

Deze eerste filmavond was gezellig en waardevol. Er werd een levendig gesprek gevoerd, waarbij iedereen de ruimte kreeg om zijn mening en ervaring te delen. Nog niet zo drukbezocht, maar voor een eerste keer mogen we het best en succes noemen. Wil je er de volgende keer ook bij zijn, zet dan alvast vrijdag 31 mei2024 in je agenda. Over een paar  weken maken we het thema bekend. 

Filmavond Maak het simpel!

GROENLINKSAF
DENKT AAN JOU

AANMELDEN EVENEMENT

WAT STAAT ER NOG
MEER OP DE AGENDA...

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk