Woningbouwplan Gedempte Haven: 171 woningen en oog voor duurzaamheid

06-02-2022

Donderdag 3 februari werd het Stedenbouwkundig ontwerp voor de Gedempte Haven aangenomen door de Waalwijkse gemeenteraad. Met het plan worden 171 nieuwe woningen gerealiseerd, waaronder 52 sociale huurwoningen. We zijn blij met deze stap vooruit in het realiseren van meer woningen en groen in Waalwijk. Tegelijkertijd zien we ook nog een aantal verbeterpunten: het gebruik van groene gevels en een regeling waarbij Waalwijkers voorrang kunnen krijgen op de woningen.

Onze fractie beoordeelt het stedenbouwkundig ontwerp als positief. We vinden het toevoegen van het appartementen complex van 13 verdiepingen passend binnen het project. Projecten als deze beoordelen we op kwaliteit, duurzaamheid en inpassing in de omgeving. Er is veel vraag naar woonruimte en het is goed dat er met dit project aan een deel van de behoefte voldaan kan worden. Daarnaast is er in het plan aandacht voor een grote diversiteit aan groen op straatniveau en voor groene daken, die bijdragen aan verkoeling en waterberging.

Hoewel we blij zijn met de nieuwe ontwikkelingen voor de Gedempte Haven, zien we ook nog een aantal verbeterpunten. Zo kan het plan nóg groener gemaakt worden door de woningen van groen gevels te voorzien. We hebben aan de wethouder gevraagd om dit als ontwerpkeuze mee te geven aan de ontwikkelaars. Daarnaast moet er samen met betrokkenen gekeken worden of verbeteringen met betrekking tot parkeergelegenheid mogelijk zijn.

Tot slot vinden we het belangrijk dat de Waalwijkers profiteren van de bouw van extra woningen. Het Rijk werkt aan een regeling om eigen inwoners voorrang te geven bij de verkoop van starterswoningen. De wethouder reageerde positief op ons verzoek om te kijken of deze regeling ook voor woningen binnen dit project mogelijk is. De regeling zou naast de toevoeging van 52 sociale huurwoningen een echte impuls aan de Waalwijkse woningmarkt kunnen geven.

Het hele stedenbouwkundig ontwerp vind je hier.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk