Begroting 2019

Begrotingsdebat

Afgelopen donderdagavond 8 november vond in de gemeenteraad het begrotingsdebat plaats, waarin de begroting voor 2019 werd vastgesteld. De begroting 2019 is gebaseerd op het coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit en de eerste begroting sinds het aantreden van het nieuwe college, met GroenLinksaf in de coalitie. Wilt u meer weten over de begroting? De begroting is sinds dit jaar overzichtelijk te vinden in een digitale portal: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2019

 

Lees hieronder de bijdrage van GroenLinksaf-raadslid Sjors Slaats:

“Dit is de eerste begroting van de nieuwe coalitie, gebaseerd op het coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit en het kaderstellend debat van juni dit jaar. De fractie van GroenLinksaf is tevreden met de inhoudelijke doorvertaling hiervan.

Naast de coalitie is ook de begroting in een nieuw jasje gestoken. Deze is nu digitaal beschikbaar en modulair opgebouwd. De fractie van GroenLinksaf staat achter dit initiatief. Het is zaak om de planning en control cyclus van de gemeente te verbeteren en te moderniseren. We trekken daar als raad ook het nodige budget voor uit. Het moet voor de raad een eitje worden om kaders te stellen en te controleren op de uitvoering. Toch blijkt dat met deze begroting nog wel een uitdaging te zijn. Kortom, top initiatief, chapeau, maar er is nog werk aan de winkel.

  • Van de portefeuillehouder horen wij graag wat geleerd is van het proces in totstandkoming van de begroting en in relatie tot de hele P&C-cyclus?
  • Ook horen wij graag hoe de raad betrokken is en wordt bij het verder moderniseren en verbeteren van de P&C-cyclus.

Naast de vorm, is ook de accuraatheid van de informatie een belangrijk voorwaarde om te kunnen sturen en controleren. Wij zijn geschrokken van het collegevoorstel voor het onderhoud trekkerswand van de Leest dat volgende week op de raadsagenda staat. Allereerst over een omvangrijk bedrag dat ogenschijnlijk uit het niets oppopt, maar vooral ook omdat er geen afschrijving heeft meegelopen. Totdat vandaag ineens blijkt dat er wel afschrijving heeft meegelopen. Blijkbaar is de raad en het college niet in control. Wij vragen de portefeuillehouder daarom om het volgende;

  • Een overzicht krijgen van alle noodzakelijke en gewenste vervangingsinvesteringen in ons maatschappelijk vastgoed voor deze college periode met afschrijvingsindicatie?
  • Het expliciet opnemen van deze informatie in de gehele P&C-cyclus?
  • Te komen met consistent beleid mbt afschrijving bij vervangingsinvesteringen?

Als we dit ‘werk in uitvoering’ buiten beschouwing laten kunnen we natuurlijk spreken van een puike begroting. De begroting geeft een overschot en dat is positief. De eerste begrotingswijziging zorgt wel direct dat het overschot beperkt is. Het is zorg dat we goed letten op de kosten en realistisch begroting. Dat geldt voor onze grote en kleine projecten. Over sommige bestaan nog de nodige twijfels.

De maatregelen in de begroting dragen verder bij aan een groen, sociaal en democratisch Waalwijk. Dat stemt ons tevreden. Graag pikken we er nog een paar zaken uit waar wat ons betreft aandacht voor nodig is.

De fractie GroenLinksaf vindt het werk van de kinderboerderij erg belangrijk voor Waalwijk en ziet het als een gemiste kans als we niet snel tot concretisering van de plannen kunnen komen. Tijdens de Kaderstelling vroegen wij de portefeuillehouder om het gesprek aan te gaan met de kinderboerderij om te kijken hoe we doelstellingen van de gemeente en kinderboerderij meer konden oplijnen en hoe we de plannen concreet kunnen maken.

  • We willen de wethouder vragen hoe ver dit gevorderd is en wanneer we een voorstel kunnen verwachten.

Deze coalitie zet volop in op het thema duurzaamheid. Dit doen we in de breedst mogelijk zin en daarvoor hebben we een programma opgezet en middelen gereserveerd. Tegelijkertijd zien we dat dit onderwerp enorm in beweging is. Sinds de kaderstelling is er al weer heel wat gebeurt. De staat heeft de rechtszaak van Urgenda verloren en moet meer doen om broeikasgassen tegen te gaan. Gemeenten moeten regionale energie strategieën maken waarin voldoende maatregelen opgenomen zijn, anders worden maatregelen toegewezen door provincie. De droogte van afgelopen maanden gaf de nodige uitdagingen. In de vorige week verschenen ‘nationale monitor duurzame gemeenten’ van Telos staan we op de 313 plaats van 380 gemeenten. We horen bij de slechtste jongetjes van de klas. Dat, terwijl we Samen duurzaam vooruit moeten? Om die reden vragen wij de portefeuillehouder.

  • Of we voldoende doen om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen? Nu en voor de toekomst? Wat daar voor nodig is.

Als laatst willen we nog een algemene opmerking maken. De fractie van GroenLinksaf gelooft in de Waalwijkers. Wij vinden het erg belangrijk dat zij mee kunnen denken, praten en beslissen over het reilen en zeilen in de gemeente Waalwijk. Ondanks alle goede bedoelingen merken we dat dit voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren niet altijd even makkelijk is. Wij vinden het daarom belangrijk om blijvend te investeren in de ontwikkeling van onze mensen, ons instrumentarium en het gesprek met de mensen.

GroenLinksaf is trots op deze begroting. De begroting legt de basis voor een mooi 2019. Een mooie toekomst.”

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk