Bewoners van Waalwijk zijn tegen Plan Akkerlanen!

Bewoners van Waalwijk zijn tegen Plan Akkerlanen

Afgelopen donderdag heeft er in de raadszaal een discussieavond plaatsgevonden omtrent het schetsontwerp plan Akkerlanen.

GroenLinksaf is tegen woningbouw in het Hoefsven-gebied en heeft bewoners van Waalwijk opgeroepen naar de discussieavond te komen en in discussie te gaan met de raadsleden. Zo zijn er de afgelopen week 2.500 flyers verspreid onder de bewoners van Waalwijk, en met succes: meer dan 150 bewoners, jong en oud, kwamen af op de discussieavond, waarvan het overgrote deel tegenstander van woningbouw aan de Akkerlanen. De raadszaal was zo vol dat de deuren van de publieke tribune open moesten blijven, omdat er ook op de gang nog mensen stonden.

Tegenstanders, overduidelijk in de meerderheid, kregen TEGEN-briefjes uitgedeeld die ze gedurende de avond veelvuldig omhoog hielden om hun afkeer van de plannen van de gemeente kenbaar te maken.

Gedurende de discussie namen verschillende bewoners het woord om te beargumenteren waarom zij tegen bebouwing van de Akkerlanen zijn. Veel inwoners blijken te hechten aan het groen en willen het niet zien verdwijnen. Huizen bouwen prima, maar doe dat dan ergens anders, “bijvoorbeeld in Landgoed Driessen”.

Een andere bewoner kwam goed voorbereid af op de discussieavond en merkte op dat de onderzoeken naar woningbehoefte waarop de plannen zijn gebaseerd bovendien niet deugen.

Ook werden er zorgen geuit over wat de komst van woningen aan de Akkerlanen betekent voor de toekomst van de evenementen die jaarlijks plaatsvinden op het nabijgelegen Lido terrein.

Een raadslid, voorstander van de plannen, werd uitgejoeld vanaf de publieke tribune toen hij als argument vóór woningbouw gaf de winst die het de gemeente kon opleveren.

De gespreksleider moest gedurende de avond verschillende keren haar best doen de discussie rustig te laten verlopen door veelvuldig aan te geven dat er niet geapplaudisseerd mocht worden vanaf de publieke tribune. Vindingrijke tegenstanders van de plannen begonnen daarop in plaats van applaus met hun briefjes te wapperen.

Het signaal aan de gemeenteraad was duidelijk: de bewoners zijn tegen woningbouw aan de Akkerlanen.

GroenLinksaf bedankt alle bewoners die hun stem hebben laten horen voor hun komst!

Op 13 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp Akkerlanen.

Zondag 2 juli zullen GroenLinksaf en D66 op Wolluk-Stock op een ludieke wijze actie voeren tegen woningbouw aan de Akkerlanen.

Waalwijk, 30 juni 2017

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk