Meer aandacht voor gezondheid in de leefomgeving

16-11-2021 De afgelopen jaren vroegen we regelmatig aandacht voor de inzet van de gemeente voor een gezonde leefomgeving en voor versterking van het Hoefsvengebied. Met de Omgevingsvisie 1.5 die afgelopen donderdag door de gemeenteraad is aangenomen wordt gezondheid nu verankerd in het ruimtelijk beleid. We zijn ook blij dat het hertenkamp bij het Lido opgeknapt […]

Yvette van Laar is onze nieuwe fractievolger

09-11-2021 Yvette van Laar is afgelopen donderdag tijdens de vergadering van de Waalwijkse gemeenteraad beëdigd als onze nieuwe fractievolger. Fractievolgers zijn geen lid van de gemeenteraad, maar ondersteunen raadsleden bij het politieke werk. Yvette is woonachtig in Sprang-Capelle en staat als derde op onze kandidatenlijst. Begin oktober maakten we onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in […]

De begroting voor 2022

05-11-2021 De begroting van 2022 is de laatse begroting waar de huidige gemeenteraad over besluit. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de begroting voor 2023 is daarmee voor de nieuwe raad. Waalwijk is financieel gezond en de begroting is sluitend. Er gaat niet meer uit dan er binnen komt. Ook het vermogen van onze gemeente […]

Gezocht: lokale initiatieven die bijdragen aan een groene en sociale gemeente Waalwijk

03-11-2021 Wij waarderen bijzondere initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de sociale en groene aspecten in onze gemeente. Elk jaar bieden we financiële steun aan een dergelijk lokaal initiatief. In 2020 doneerden we een bedrag van €500,- aan Stichting Supervrouw, een stichting gevestigd in Waalwijk die vrouwen met borstkanker ondersteunt. Het jaar daarvoor kozen […]

Wandeling door de Westelijke Langstraat

31-10-2021 Zaterdag 30 oktober hebben we met een aantal van onze leden en andere belangstellenden een natuurwandeling gemaakt in de Westelijke Langstraat, onder begeleiding van Piet de Jongh van IVN de Waerdman. Piet deelde zijn kennis over de historie en natuurontwikkeling van het gebied met ons. We hebben genoten van zijn verhalen en van de […]

Afvalproeven grondstoffenbeleid

05-10-2021 We zijn blij dat er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is besloten dat er afvalproeven uitgevoerd gaan worden om later te bepalen hoe afval inzameling in de toekomst het beste geregeld kan worden.  Onze economie draait voor een belangrijk deel op het verbruik van grondstoffen. Door goed met ons afval om te gaan, […]

Vragen over de wooncrisis

17-09-2021 De huidige wooncrisis is een groot probleem. Veel mensen die op zoek zijn naar een woning kunnen deze simpelweg niet betalen. Wij vinden dat woningen betaalbaar moeten zijn voor iedereen. Daarom stelden we vragen aan het bestuur van Waalwijk over een nieuwe regeling waardoor gemeenten een opkoopbescherming kunnen invoeren. Dit houdt in dat er […]

Vragen over opvang Afghaanse vluchtelingen

02-09-2021 Vele Afghanen zijn op de vlucht voor het geweld van de Taliban. We willen van het college weten of de gemeente al kijkt naar mogelijkheden voor opvanglocaties en daarom stelden we hier schriftelijke vragen over. Het Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft namelijk alle overheden opgeroepen om te zorgen voor extra huisvesting en […]

Vaststelling Regionale Energie- en Klimaatstrategie

25-06-2021 Gisterenavond stemde de gemeenteraad in met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Dit is een mooie stap om samen met de regio Hart van Brabant onze duurzaamheidsambities waar te maken. In de REKS geven we aan hoe we klimaatverandering willen tegengaan en hoe we ons aan kunnen passen aan het veranderende klimaat. De REKS […]

Verbouwkrediet Den Bolder

30-04-2021 Gisteravond is door de gemeenteraad het raadsvoorstel voor het verbouwkrediet voor de verbouwing van Den Bolder in Waspik aangenomen. Dit betekent dat de wens van Den Bolder om het gebouw aan te kunnen passen verder uitgevoerd kan worden. In 2015 is Den Bolder door de gemeente aangewezen om de taak van een WIJ-dienstencentrum op […]