De ironie van de politieke vluchteling!

Wellicht heb je het al in de media gelezen. De gemeente Waalwijk gaat Oekraïnse vluchtelingen en statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) opvangen in het hotel aan de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. De opvang is voor de duur van een jaar. GroenLinksaf is trots dat de gemeente deze beslissing genomen heeft. Op deze manier nemen we als gemeente onze verantwoordelijkheid en houden we de regie zelf in handen. Helaas zijn er ook veel negatieve reacties te lezen. Daarom klom onze fractievoorzitter Frank Den Braven in de pen:

De ironie van de politieke vluchteling!

De gemeente Waalwijk is onlangs in het nieuws gekomen met haar beslissing het leegstaande NH-hotel in te zetten voor de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Die beslissing gaf aanleiding tot behoorlijk wat negatieve reacties op de social media, maar werd gesteund door alle partijen in de Waalwijkse gemeenteraad, op één na. De reacties waren voorspelbaar, maar helaas verwijten ze de gemeente allerlei dingen waar Waalwijk niet verantwoordelijk voor is. Misschien is het handig daar eens kort naar te kijken. 

Eigenlijk is alles terug te brengen naar één groot verwijt: Waarom regelen we woonruimte voor “buitenlanders” terwijl er woningnood en financiële nood is onder de eigen bevolking? Het antwoord daarop is simpel, we regelen geen woonruimte voor buitenlanders. We vangen een groep statushouders op, mensen die in Nederland mogen blijven en waarvoor we verplicht zijn woonruimte te vinden. We doen dat niet alleen voor Waalwijk, maar ook voor andere plaatsen uit de regio. Dat hadden wij en de andere gemeentes sowieso moeten doen, het gebeurt nu alleen iets eerder. Deze mensen stromen uit naar reguliere woonruimte, dat is geen keuze, dat moeten we doen van Den Haag. De verwachting is dat de mensen uit de Oekraïne terug gaan naar huis als de oorlog afgelopen is. Niets wat we in het hotel doen, heeft dus invloed op de hoeveelheid huizen die we kunnen toewijzen aan onze eigen bevolking, en geen Waalwijker gaat hier last van hebben. Wat we wel bereiken met deze tijdelijke huisvesting is dat we druk weghalen bij de opvangplaatsen waar nu mensen buiten moeten slapen. En die situatie heeft een duidelijke oorzaak.  

Het is niet de eerste keer dat Nederland moeite heeft met het opvangen van vluchtelingen. Om daar mee om te gaan hadden we een goed functionerend apparaat: het IND. De vluchtelingenstroom kwam tot stilstand toen het VVD kabinet Rutte een deal sloot met Turkije waardoor de vluchtelingen daar tegen betaling werden opgevangen. Iedereen waarschuwde het kabinet voor de gevolgen op termijn. Je kunt een rivier wel even indammen, maar op termijn gaat dat fout. Ondanks alle waarschuwingen bezuinigde het VVD kabinet het IND kapot. En toen gingen de grenzen weer open, explodeerde het conflict in Syrië, en later kwam daar de oorlog in de Oekraïne bovenop. Helaas hadden we toen geen goed ingericht apparaat meer om daar mee om te gaan. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Niet de gemeente in ieder geval… De oorzaken van deze problemen liggen natuurlijk voor het grootste deel in het buitenland, maar het feit dat de opvang in Nederland een bende geworden is heeft er maar één, het al 12 jaar zittende kabinet!! 

Er zijn te weinig woningen, en dat is waar!! De afgelopen 10 jaar gingen er ruim 100.000 woningen verloren voor sociale verhuur, voor starters en lagere inkomens dus. Het kabinet Rutte vond dat er teveel mensen onterecht in sociale woningen woonden, de zogenaamde scheefwoners. Voor die mensen moest gebouwd worden, dan zou alles goed komen. Bouwen kost echter geld, en de VVD regering kwam met de verhuurdersheffing, een belasting op sociale huurwoningen, en de coöperaties moesten de miljarden euro’s die dat kostte gaan betalen met de verkoop van meer woningen dan verantwoord was. Het gevolg is dat er nu veel te weinig woningen zijn, en dat de markt geëxplodeerd is. Tel daar bij op de internationale crisis, de stikstofproblematiek, de sterk gestegen kosten van alle grondstoffen, en het gebrek aan arbeidskrachten, en we zitten met een bijna onoplosbare puzzel. Natuurlijk is het verhaal genuanceerder dan ik hier snel opschrijf, zo zag ook links Nederland indertijd extra bouwen voor scheefwoners als een stukje oplossing voor de woningnood. Heel erg vervelend allemaal, maar daar kan je moeilijk de gemeente de schuld van geven. Er is wel een duidelijke schuldige, en die zit al 12 jaar in Den Haag.  

Dan heb je de financiële problemen waar een hoop Waalwijkers zich mee geconfronteerd zien. We proberen er van alles te doen om te helpen, maar onze mogelijkheden zijn beperkt. Wij bepalen de energieprijs niet, wij hebben geen invloed op de hoogte van de inflatie en de gestegen kosten van het levensonderhoud. Wie heeft daar dan wel invloed op heeft is niet zo ingewikkeld. Nederland kent de hoogste energieprijzen van Europa, en onze overheid zou kunnen ingrijpen via de belastingen of het instellen van een maximumprijs. Dat doen ze niet!! Daar kun je van alles van vinden, maar hoe je het ook wendt of keert, er is maar één verantwoordelijke, en die zit in Den Haag. Ondertussen maken alle bedrijven die ons energie en voeding leveren megawinsten…  

Over de zorg kunnen we een soortgelijk verhaal houden, maar de trend is duidelijk…  

En dan kom je in Waalwijk uit. Wij hadden de keuze: wachten wat het rijk ons zou opdragen te doen, of zelf het initiatief nemen zodat wij bepalen wat er gebeurt. De keuze was niet eenvoudig, maar wel duidelijk. Van der Valk vangt huur voor een leegstaand hotel dat ze het komend jaar gefaseerd gaan verbouwen, en wij hebben ruimte om te voldoen aan een opdracht van het rijk. Niets wat we nu doen had gebruikt kunnen worden om Waalwijkse mensen te helpen aan woonruimte of een oplossing voor hun financiële problemen! Het hele verhaal kost Waalwijk geen cent. Of Waalwijk meer uit de deal had kunnen halen of niet zal altijd de vraag blijven. Er is niet naar gevraagd tijdens het proces. Blijft staan dat Waalwijk het probleem niet heeft veroorzaakt, die mensen zitten in Den Haag en de hoofdverantwoordelijke heet Mark! Dat de lokale afdeling partij van de landelijke hoofdrolspeler er voor kiest te vluchten in plaats van verantwoordelijkheid te nemen is jammer, en gezien de oorzaken van de problematiek behoorlijk ironisch. Hun reactie voelt als een politieke vlucht, zonder opvang in de regio!!   

Maar ja, daar ging het hele verhaal toch over: de ironie van de politieke vluchteling!! 

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER
Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk