Donatie aan Stichting Supervrouw

17-02-2021

Op zondag 14 februari overhandigde onze voorzitter Frank den Braven een cheque ter waarde van €500,- aan Stichting Supervrouw.

Elk jaar biedt GroenLinksaf financiële steun aan een lokaal initiatief dat een bijdrage levert aan een groene en sociale gemeente. Zo doneerden we in 2019 een bedrag van €750,- aan het Woonzorgcentrum Elzenhoven in Sprang-Capelle voor de ontwikkeling van de (be)leeftuin van het verzorgingshuis. Stichting Supervrouw is het initiatief dat voor het jaar 2020 gekozen is. Normaal gesproken steunen we alleen initiatieven die strikt lokaal zijn, maar voor Stichting Supervrouw wordt een uitzondering gemaakt.

Stichting Supervrouw is een stichting gevestigd in Waalwijk die vrouwen met borstkanker ondersteunt. De missie van Stichting Supervrouw is kennis uit te dragen over de gevolgen van het behandeltraject van borstkanker en hoe vrouwen meer de regie kunnen nemen tijdens en na het behandeltraject. Een aantal concrete doelen van de stichting zijn om vrouwen met borstkanker een verwenbehandeling te geven, vrouwen met borstkanker te begeleiden bij een stamceltraject en meer bekendheid te geven aan stamcelbehandeling. We hopen met de donatie een waardevolle bijdrage te leveren aan de realisatie van deze doelen.

Voor het jaar 2021 is GroenLinksaf nog op zoek naar een lokaal initiatief dat bijdraagt aan het versterken van de Waalwijkse samenleving en streeft naar een groenere en socialere gemeente. Heb je een leuk idee, maar onvoldoende middelen om het te realiseren? Of kan jouw initiatief financiële steun gebruiken om zich verder te ontwikkelen? Stuur dan een mail naar info@groenlinksaf.nl met daarin een duidelijke omschrijving van het initiatief en hoe het bijdraagt aan de Waalwijkse samenleving en een eenvoudige begroting op basis waarvan de aanvraag beoordeeld kan worden.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk