Esmah Lahlah bezoekt Voedselbank en De Kazerne in Waalwijk

Vrijdag 10 november was Esmah Lahlah, nummer 2 op de kieslijst van GroenLinks-PvdA, op werkbezoek in Waalwijk. Samen met wethouder Dilek Odabasi, raadsleden van GroenLinksaf en (bestuurs)leden van GroenLinks-PvdA werd een bezoek gebracht aan Voedselbank De Rijglaars en herstelvoorziening De Kazerne. Deze organisaties zetten zich in voor inwoners van de gemeente Waalwijk die een steuntje in de rug nodig hebben. Voedselbank De Rijglaars doet dat door boodschappen te verstrekken aan mensen die in armoede leven. De Kazerne is een voorziening voor inwoners die aan hun herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling willen werken.

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah, staat op de tweede plaats bij de Tweede Kamerverkiezingen voor GroenLinks-Partij van de Arbeid. Momenteel is Lahlah nog wethouder Sociale Zaken in Tilburg, waar Lahlah bekend staat om haar bevlogen aanpak van de ongelijkheid in haar stad. In het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november kwam zij naar Waalwijk. 

Voedselbank De Rijglaars

De delegatie van ca. 15 deelnemers is bij de Voedselbank hartelijk ontvangen door vrijwilligers en bestuursleden. De bestuursleden hebben uitleg gegeven over de werkwijze van de voedselbank, waarbij er een intensieve samenwerking is met de gemeente. Naast het bieden van voedsel is er ook aandacht nodig voor andere problemen die spelen in de gezinnen. In Waalwijk is ervoor gekozen om de Voedselbank aan te bieden aan de inwoners op basis van een indicatie afgegeven door Team WijZ (sociale toegang), waarbij er aan elk pakket een traject gekoppeld is om de mensen te helpen om uit de armoede te komen.

Landelijk en lokaal ziet men een daling van het aantal gebruikers van de voedselbanken terwijl het beeld in de samenleving het tegenovergestelde laat zien. Op dit moment maken ongeveer 90 gezinnen gebruik van voedselpakketten, waarbij de inhoud afgestemd is op de gezinsgrootte.

Na een inhoudelijk gesprek over wat armoede en stress doet met mensen heeft er een rondleiding plaatsgevonden door vrijwilligers.

Herstelvoorziening De Kazerne

Voor het tweede deel van het werkbezoek ging het gezelschap naar herstelvoorziening De Kazerne, een relatief nieuw initiatief in Waalwijk. Een voorbeeld van hoe je invulling kunt geven aan het versterken van de sociale basis. Een plek waar iedereen, zonder oordeel en op basis van vertrouwen welkom is, zichzelf kan zijn en er voor anderen kan zijn. Waar ervaringsdeskundigheid professioneel ingezet wordt en waar ervaringskennis maximaal benut wordt.

Een van de initiatiefnemers heeft een toelichting gegeven over de inloopactiviteiten. Deelnemers ontmoeten elkaar, organiseren samen diverse activiteiten o.b.v. de behoefte die opgehaald wordt in de groep, er wordt samen geluncht, gepraat, spelletjes gedaan, etc. Tijdens de rondleiding werd in het cursuslokaal informatie gegeven over het cursusaanbod van de Kazerne wat gericht is op herstel. Daarnaast is er een boks-ruimte, een chill-ruimte, een ruimte met een MUP (menstruatie-uitgifte punt) en genoeg plek om nog andere nieuwe initiatieven te ontplooien. 

Boodschap aan Den Haag

Aan het einde van het werkbezoek hebben de deelnemers Esmah Lahlah bedankt voor haar bezoek en haar gevraagd om de volgende 2 boodschappen mee te nemen naar Den Haag: 

  1. Het armoedeprobleem ontstaat door het gebrek aan voldoende geld om rond te kunnen komen. Dat kunnen we lokaal niet oplossen. Stop met incidentele oplossingen te bieden voor de armoedeproblematiek en kom met structurele oplossingen. 
  2. Het versterken van de sociale basis is heel belangrijk om weer tot gezonde en veerkrachtige gemeenschappen te komen. Daarvoor zijn laagdrempelige (herstel) voorzieningen nodig met inzet van ervaringskennis- en deskundigheid. Erken dat ook in Den Haag en geef gemeenten daar de kaders en de financiële ruimte voor.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk