GROEN VOOR ELKAAR

(Duurzame ontwikkelingsdoelen 1, 2, 3, 4, 11, 17)

GroenLinksaf, onze naam zegt het natuurlijk al, vindt groen heel belangrijk. Van veel en kwalitatief goed groen worden mensen gelukkig: dat is bewezen. Een prettige leefomgeving is dan ook een groene leefomgeving, waar mensen elkaar tegenkomen en bouwen aan een fijne plek om te wonen, te werken en te ontspannen. De randvoorwaarden daarvoor kan de gemeente regelen. De inrichting ervan kunnen we alleen met elkaar voor elkaar krijgen.

GroenLinksaf wil graag dat wij samen aan een mooiere omgeving werken door: 

 • Groene en sociale initiatieven te steunen die ervoor zorgen dat mensen met elkaar verbonden raken en/of blijven. Samenwerken kweekt begrip, en een grotere betrokkenheid bij elkaar en bij de plaats waar we wonen. Initiatieven zoals de Samentuin, het Voedselbos en het Klauterwoud moeten dan ook gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid worden.
 • Te investeren in onderwijshuisvesting. In schoolgebouwen die duurzaam, modern en gezond zijn, met optimale ventilatie en schoolpleinen met voldoende speelgelegenheid, zodat alle kinderen in een veilige en gezonde schoolomgeving kunnen opgroeien.
 • Te garanderen dat in de wijken fietsers en voetgangers de ruimte krijgen die ze nodig hebben.
 • Te luisteren naar inwoners en te kijken naar wat wél kan. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat mensen in onze gemeente ‘mee-weten’ (geïnformeerd worden), meedenken (samen bedenken), meebeslissen (samen kiezen) en meewerken (samen uitvoeren).
 • De mogelijkheid te bieden om laagdrempelig ideeën aan te dragen en wensen, bedenkingen en zorgen te delen met de gemeenteraad. De gemeenteraad is het orgaan van volksvertegenwoordiging in Waalwijk. Inwoners zouden wat ons betreft maximaal moeten worden betrokken bij de besluitvorming van dit orgaan.
 • Vrijwilligers te koesteren. Zij zijn van cruciaal belang voor onze maatschappij en dragen bij aan meer leefbaarheid in onze wijken, het tegengaan van sociale isolatie en verloedering van het straatbeeld. Denk aan mantelzorgers, zwerfafvalpakkers en vrijwilligers die actief zijn bij sociaal-maatschappelijke organisaties.
 • Kritisch te zijn over de ‘verdozing’ die ontstaat op onze industriegebieden. Waalwijk biedt werkgelegenheid aan veel meer mensen dan een stad van het formaat van Waalwijk nodig heeft. Dat zorgt voor een goede financiële basis. Maar meer uitbreiding van de gemeentelijke industriegebieden gaat ten koste van de natuur die we hebben en is volgens GroenLinksaf onwenselijk. De Sprangse Sloot blijft de westelijke begrenzing van ons industriegebied en de uitbreiding aan de oostelijke kant bij het kanaal gaat niet verder dan wat nu voorzien is.
 • De nog resterende beschikbare ruimte voor bedrijven zo slim, efficiënt en duurzaam mogelijk uit te geven en de juiste randvoorwaarden te genereren voor een gevarieerd bedrijvenaanbod. Zo blijven we als gemeente interessant voor innovatieve bedrijven die duurzame en diverse werkgelegenheid scheppen.
 • Het centrum van de stad Waalwijk levendiger te maken door het aantrekken van nieuwe winkels en horecagelegenheden, de overbodige winkelruimte om te zetten in woningen, en het creëren van groene buffers en ontmoetingsmogelijkheden. GroenLinksaf vindt een mix van winkels, groen, kunst en cultuur de beste combinatie. Met de nieuwe inrichting van het centrum, het Schoenenmuseum en de stadstuin zou dat moeten lukken.
 • Wandel- en fietsroutes te promoten en van alle gemakken te voorzien. Langs wandel- en fietsroutes zoals het Halve Zolenpad zouden meer bankjes kunnen komen, zodat het voor meer mensen aantrekkelijk wordt om een stukje te lopen of fietsen. Overal waar honden uitgelaten worden moeten we voldoende voorzieningen zoals afvalbakken en hondentoiletten plaatsen. De vervelende bijzaken van hondenbezit mogen niet ten koste te gaan van wandelplezier.
 • Het openbaar vervoer beter toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Bijvoorbeeld voor studenten die in Waalwijk wonen en naar Tilburg of Den Bosch moeten reizen voor hun opleiding, en voor ouderen zodat zij langer zelfstandig en mobiel blijven.
 • De Westelijke Langstraat verder te ontwikkelen tot hét natuurgebied van de gemeente Waalwijk, met een uitnodigende toegangspoort en/of pleisterplaats, wandelroutes en veel biodiversiteit. We houden de intensiteit van de verkeersbewegingen in de omgeving in de gaten, zodat de natuur en de dieren in het gebied beschermd blijven.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk