GroenLinksaf wil beter plan Hooisteeg

De gemeente Waalwijk heeft zich voorgenomen om de westkant van de Hooisteeg te bebouwen. Na vele jaren van planvorming lijkt de ontwikkeling van tien ruime en simpele woningen het hoogst haalbare idee voor de door Rijksmonumenten omringde locatie midden in het centrum van Waalwijk. GroenLinksaf vindt dit een slecht plan, omdat het niet past binnen de verdere plannen voor het centrum, er onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenden en omdat de kleine monumentale woningen in het niets vallen bij de ruime nieuw te bouwen woningen. Wij vroegen wethouder Keijzers (CDA) haar plannen te heroverwegen.

Visie, participatie en cultuur historische waarde

Tijdens de raadsvergadering van 4 maart jongstleden riep Dilek Odabasi van GroenLinksaf het college op om het plan te heroverwegen. Ook vroeg zij haar collega raadsleden om zich uit te spreken tegen dit plan en stelde hen de volgende drie vragen

  • Hoe belangrijk vindt u het dat deze locatie ontwikkeld wordt in het kader van een bredere visie op het centrum?
  • Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners en ondernemers uit de Hooisteeg zich kunnen vinden in het plan?
  • Hoe belangrijk vindt u de cultuur historische waarde van de Hooisteeg?
Karakteristiek stukje Waalwijk, de Hooisteeg
Monumenten Hooisteeg

Lokaal Belang en VVD stellen proces boven inhoud

Vrijwel alle partijen gaven aan het plan niet optimaal te vinden. Samen vroegen wij de wethouder om nogmaals met de projectontwikkelaar te gaan praten. Lokaal Belang en VVD merkten op dat zij ongeacht de uitkomst van het gesprek het plan blijven steunen. Hierdoor lijkt de urgentie voor heroverweging door de wethouder minder groot te worden. Lokaal Belang en VVD willen vooral dat er nu een beslissing wordt genomen. Welke beslissing dit is en welke gevolgen dit voor het centrum heeft, lijkt voor deze partijen minder belangrijk. GroenLinksaf wil juist de karakteristieke elementen in Waalwijk behouden en versterken. Wij vragen wethouder Keijzers daarom serieus werk te maken van de gesprekken met de projectontwikkelaar. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zullen wij ons op verdere acties beraden.

Te Koop in de Hooisteeg
Hooisteeg Waalwijk

Betoog GroenLinksaf over Hooisteeg

Hieronder vindt u het betoog dat Dilek Odabasi tijdens de raadsvergadering hield. Tevens vindt u hier de motie vreemd waarmee GroenLinksaf dit onderwerp op de agenda plaatste. Deze motie is voorlopig aangehouden.

Meer informatie over de plannen op de Hooisteeg vindt u op de website van de projectontwikkelaar en van de gemeente.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk