GroenLinksaf wil beter plan Hooisteeg

De gemeente Waalwijk heeft zich voorgenomen om de westkant van de Hooisteeg te bebouwen. Na vele jaren van planvorming lijkt de ontwikkeling van tien ruime en simpele woningen het hoogst haalbare idee voor de door Rijksmonumenten omringde locatie midden in het centrum van Waalwijk. GroenLinksaf vindt dit een slecht plan, omdat het niet past binnen de verdere plannen voor het centrum, er onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenden en omdat de kleine monumentale woningen in het niets vallen bij de ruime nieuw te bouwen woningen. Wij vroegen wethouder Keijzers (CDA) haar plannen te heroverwegen.

Visie, participatie en cultuur historische waarde

Tijdens de raadsvergadering van 4 maart jongstleden riep Dilek Odabasi van GroenLinksaf het college op om het plan te heroverwegen. Ook vroeg zij haar collega raadsleden om zich uit te spreken tegen dit plan en stelde hen de volgende drie vragen

  • Hoe belangrijk vindt u het dat deze locatie ontwikkeld wordt in het kader van een bredere visie op het centrum?
  • Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners en ondernemers uit de Hooisteeg zich kunnen vinden in het plan?
  • Hoe belangrijk vindt u de cultuur historische waarde van de Hooisteeg?
Karakteristiek stukje Waalwijk, de Hooisteeg
Monumenten Hooisteeg

Lokaal Belang en VVD stellen proces boven inhoud

Vrijwel alle partijen gaven aan het plan niet optimaal te vinden. Samen vroegen wij de wethouder om nogmaals met de projectontwikkelaar te gaan praten. Lokaal Belang en VVD merkten op dat zij ongeacht de uitkomst van het gesprek het plan blijven steunen. Hierdoor lijkt de urgentie voor heroverweging door de wethouder minder groot te worden. Lokaal Belang en VVD willen vooral dat er nu een beslissing wordt genomen. Welke beslissing dit is en welke gevolgen dit voor het centrum heeft, lijkt voor deze partijen minder belangrijk. GroenLinksaf wil juist de karakteristieke elementen in Waalwijk behouden en versterken. Wij vragen wethouder Keijzers daarom serieus werk te maken van de gesprekken met de projectontwikkelaar. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zullen wij ons op verdere acties beraden.

Te Koop in de Hooisteeg
Hooisteeg Waalwijk

Betoog GroenLinksaf over Hooisteeg

Hieronder vindt u het betoog dat Dilek Odabasi tijdens de raadsvergadering hield. Tevens vindt u hier de motie vreemd waarmee GroenLinksaf dit onderwerp op de agenda plaatste. Deze motie is voorlopig aangehouden.

Meer informatie over de plannen op de Hooisteeg vindt u op de website van de projectontwikkelaar en van de gemeente.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk