GroenLinksaf wil mensenhandel actiever signaleren

GroenLinksaf wil mensenhandel actiever signaleren

Afgelopen donderdag 13 september heeft GroenLinksaf nogmaals laten zien dat de partij, ook nu zij in de coalitie plaats heeft genomen, nog altijd graag de samenwerking opzoekt en daarbij ook gezamenlijk met oppositie partijen optrekt.

In een amendement dat gezamenlijk werd ingediend met ChristenUnie en Lijst IJpelaar vroeg GroenLinksaf aandacht voor de problematiek rondom mensenhandel. GroenLinksaf is van mening dat het leed dat achter mensenhandel verscholen gaat nog te vaak onzichtbaar blijft, en wil dat gemeenten aan de slag gaan om mensenhandel op tijd te signaleren.

GroenLinksaf is van mening dat de aanpak van mensenhandel alleen succesvol kan zijn wanneer er op regionaal niveau wordt samengewerkt, en pleit ervoor het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) hierin een coördinerende rol te geven. In het amendement wordt het college opgeroepen deze zienswijze te delen.

Er hoefde overigens niet gestemd te worden over het amendement: nog voordat het in stemming werd gebracht hadden alle partijen het amendement ondertekend.

U kunt het amendement hier teruglezen.

“Geachte Raad, College,

Stelt u zich eens voor: Slachtoffers van mensenhandel die aangeven dat ze de misstanden waar ze met hun werk dagelijks mee te maken krijgen prefereren boven de slechte economische omstandigheden in het land van herkomst.

Met deze pitch wil ik aandacht vragen voor het amendement dat wij voornemens zijn, samen met de ChristenUnie en Lijst IJpelaar, in te dienen op het regionaal beleidsplan politie-eenheid Zeeland-Noord-Brabant.

Wij willen met deze zienswijze bij de politie een duidelijk signaal afgeven:
– Geef prioriteit aan de bestrijding van mensenhandel.
– Laat de RIEC hierin een coördinerende rol op zich nemen.

En wel om de volgende redenen:

  1. Mensenhandel laat een onuitwisbaar spoor achter.
    Bij mensenhandel/uitbuiting gaat het om zodanig slechte arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden dat mensenrechten in het geding zijn. Vaak zijn (arbeids)migranten het slachtoffer, maar vergist u zich niet: ook Nederlanders kunnen slachtoffer worden.
  2. Herkenning van de problematiek.
    Bij mensenhandel denkt de meerderheid van de Nederlandse bevolking vooral aan gedwongen prostitutie, maar mensenhandel komt ook voor in andere arbeidssectoren. 70% van de gevallen van mensenhandel vindt plaats in sectoren als de horeca, de land- en tuinbouw, de bouw, in particuliere huishoudens, in fabrieken en in de havens.
  3. Overal aanwezig.
    In het rapport van de rapporteur mensenhandel komt naar voren dat problematiek rondom mensenhandel niet ophoudt of begint bij de gemeentegrens. Bij de fractie van GroenLinksaf zijn de afgelopen periode meermaals verschillende zorgelijke signalen binnengekomen. Tegelijk merken wij dat het lastig is een goed beeld te krijgen over wat er zich nu precies binnen onze gemeente afspeelt en in welke mate.

De politie heeft een belangrijke rol in de bestrijding van mensenhandel en de gemeente is hierin een belangrijke speler met verantwoordelijkheden richting de slachtoffers. Binnen deze verantwoordelijkheden past ons inziens dan ook de oproep die wij aan de hand van dit amendement doen.

Geef prioriteit aan de bestrijding van mensenhandel en laat de RIEC hierin de coördinerende rol op zich nemen.”

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk