GroenLinksaf wil mensenhandel actiever signaleren

GroenLinksaf wil mensenhandel actiever signaleren

Afgelopen donderdag 13 september heeft GroenLinksaf nogmaals laten zien dat de partij, ook nu zij in de coalitie plaats heeft genomen, nog altijd graag de samenwerking opzoekt en daarbij ook gezamenlijk met oppositie partijen optrekt.

In een amendement dat gezamenlijk werd ingediend met ChristenUnie en Lijst IJpelaar vroeg GroenLinksaf aandacht voor de problematiek rondom mensenhandel. GroenLinksaf is van mening dat het leed dat achter mensenhandel verscholen gaat nog te vaak onzichtbaar blijft, en wil dat gemeenten aan de slag gaan om mensenhandel op tijd te signaleren.

GroenLinksaf is van mening dat de aanpak van mensenhandel alleen succesvol kan zijn wanneer er op regionaal niveau wordt samengewerkt, en pleit ervoor het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) hierin een coördinerende rol te geven. In het amendement wordt het college opgeroepen deze zienswijze te delen.

Er hoefde overigens niet gestemd te worden over het amendement: nog voordat het in stemming werd gebracht hadden alle partijen het amendement ondertekend.

U kunt het amendement hier teruglezen.

“Geachte Raad, College,

Stelt u zich eens voor: Slachtoffers van mensenhandel die aangeven dat ze de misstanden waar ze met hun werk dagelijks mee te maken krijgen prefereren boven de slechte economische omstandigheden in het land van herkomst.

Met deze pitch wil ik aandacht vragen voor het amendement dat wij voornemens zijn, samen met de ChristenUnie en Lijst IJpelaar, in te dienen op het regionaal beleidsplan politie-eenheid Zeeland-Noord-Brabant.

Wij willen met deze zienswijze bij de politie een duidelijk signaal afgeven:
– Geef prioriteit aan de bestrijding van mensenhandel.
– Laat de RIEC hierin een coördinerende rol op zich nemen.

En wel om de volgende redenen:

  1. Mensenhandel laat een onuitwisbaar spoor achter.
    Bij mensenhandel/uitbuiting gaat het om zodanig slechte arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden dat mensenrechten in het geding zijn. Vaak zijn (arbeids)migranten het slachtoffer, maar vergist u zich niet: ook Nederlanders kunnen slachtoffer worden.
  2. Herkenning van de problematiek.
    Bij mensenhandel denkt de meerderheid van de Nederlandse bevolking vooral aan gedwongen prostitutie, maar mensenhandel komt ook voor in andere arbeidssectoren. 70% van de gevallen van mensenhandel vindt plaats in sectoren als de horeca, de land- en tuinbouw, de bouw, in particuliere huishoudens, in fabrieken en in de havens.
  3. Overal aanwezig.
    In het rapport van de rapporteur mensenhandel komt naar voren dat problematiek rondom mensenhandel niet ophoudt of begint bij de gemeentegrens. Bij de fractie van GroenLinksaf zijn de afgelopen periode meermaals verschillende zorgelijke signalen binnengekomen. Tegelijk merken wij dat het lastig is een goed beeld te krijgen over wat er zich nu precies binnen onze gemeente afspeelt en in welke mate.

De politie heeft een belangrijke rol in de bestrijding van mensenhandel en de gemeente is hierin een belangrijke speler met verantwoordelijkheden richting de slachtoffers. Binnen deze verantwoordelijkheden past ons inziens dan ook de oproep die wij aan de hand van dit amendement doen.

Geef prioriteit aan de bestrijding van mensenhandel en laat de RIEC hierin de coördinerende rol op zich nemen.”

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER
groenlinksaf pleit voor beter OV

Beter OV in de kernen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart 2023 stelde de Waalwijkse gemeenteraad het mobiliteitsplan vast. Een uitgebreid document waarin veel van de doelen van de

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk