Kaderstellend debat: Algemene beschouwing GroenLinksaf

Op 28 juni 2018 vond in de gemeenteraad het kaderstellend debat plaats over de begroting 2019, waar GroenLinksaf-raadslid Sjors Slaats het woord nam om ons licht te laten schijnen over de plannen voor 2019.
U leest het hieronder.

“We zijn hier vandaag om het college kaders mee te geven voor de begroting 2019. Het eerste volledige begrotingsjaar voor dit nieuwe college. Wat de fractie van GroenLinksaf betreft gaat dit over meer dan geld alleen. Waar doe je het voor en wat levert dat op? In het verkiezingsjaar stellen we de kaders zoals gebruikelijk vast aan de hand van het coalitieprogramma. Voor de komende periode Samen Duurzaam Vooruit.

Vooruit. Dat willen we graag in Waalwijk. Dat bleek ook weer uit de inspraakreacties van vorige week. Mensen willen iets tot stand brengen, iets realiseren, iets vernieuwen. De kinderboerderij wil professionaliseren, de voedselbank wil haar vrijwilligers faciliteren, de scouting wil graag een nieuw onderkomen, inwoners willen aan de slag voor een groen Waalwijk, de Tavenu wil meer evenementen en een grotere dansvloer in het centrum. Je kan alleen vooruit, als je wil kijken of iets mogelijk is, als je vertrouwen hebt, dingen wil proberen, experimenteren en testen. Met het coalitieprogramma worden daartoe mooie stappen gezet.

Duurzaam. Inhoudelijk zetten we in op die dingen die voor de lange termijn goed zijn voor Waalwijk. Op die dingen die de leefbaarheid verhogen. Zodat Waalwijk ook in de toekomst een mooie plek blijft om te wonen. We gaan aan de slag om Waalwijk nog groener en duurzamer te maken. Hiervoor is ruimte gecreëerd in het coalitieprogramma. Ideeën van inwoners dienen we uiterst serieus te nemen. Zoals de ideeën van de heer Dekkers voor groene daken en veilige plaatsen voor plant en dier. We kunnen de opgaven op dit vlak als gemeente niet alleen aan. Wij vinden het erg positief dat het college de ideeën van de inspreker betrekt bij het programma duurzaamheid en de groene agenda.
Maar vooral samen. De fractie van GroenLinksaf wil iedereen die inbreng heeft gegeven voor het coalitieprogramma en in het traject richting deze kaderstellig bedanken. Het zijn waardevolle en constructieve bijdragen. Zowel van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, als van de politieke partijen, coalitie en oppositie. Wij gaan er voor om deze samenwerking uit te bouwen en te versterken. Uiteindelijk maken we Waalwijk samen.

Wat betreft de insprekers willen we nog het volgende kwijt. De fractie van GroenLinksaf ziet de kinderboerderij als een parel voor jong en oud. Belangrijk ook in de ambities die we hebben op sociaal maatschappelijk gebied, educatie en plezier. Vooralsnog vragen wij om meer helderheid over hoe we de doelstellingen van de kinderboerderij en die van gemeente kunnen op lijnen en wat dan precies de bijdrage van de gemeente kan zijn. We willen de wethouder vragen om met een positieve grondhouding het gesprek aan te gaan met de kinderboerderij en te kijken hoe we tot een mooi toekomstbestendig plan kunnen komen.
Voor de scouting geldt min of meer hetzelfde. Een actieve organisatie in ontwikkeling van de jeugd die al veel stappen heeft gezet om te komen tot een nieuw hoofdkwartier. Hoewel het niet altijd een makkelijk traject was, lijken ook hier de laatste loodjes weer het zwaarst te wegen. GroenLinksaf is altijd voorstander geweest van verplaatsing. Hier vooral het advies aan de scouting om eerst in gesprek te gaan met de wethouder en daar goed te kijken naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Wij horen daar dan graag later meer over. Voor SeniorenWeb geldt eigenlijk hetzelfde advies.

Op het vlak van gratis VOG’s zijn er landelijke ontwikkelingen die snel tot een verbetering kunnen leiden. Als gemeente zullen we deze volgen. Wat betreft de evenementen zijn wij blij om aan te kunnen geven binnen deze kaders daar juist meer ruimte voor hebben kunnen maken. Stap voor stap gaan we vooruit. Op zich staan we niet onwelwillend tegenover het slimmer inrichten van raadshuisplein. Houd daarbij wel in de gaten dat we plannen hebben met dat gebied en dat we stad levendiger willen maken. Een groot kaal plein voor 350 dagen in het jaar werkt daar wellicht niet aan mee.

De fractie van GroenLinskaf is zoals eerder aangegeven erg tevreden met het coalitieakkoord en deze kaders. Laten we er een mooi 2019 van maken. Een jaar waarin we dingen gaan uitvoeren, proberen en realiseren.”

Sjors Slaats, Raadslid GroenLinksaf

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk