Maak kennis met Sandra van den Udenhout, kandidaat-raadslid voor GroenLinksaf

19-01-2022

Elke week tot aan de verkiezingen stelt één van onze top 10 kandidaten zich voor in een kort interview. Deze week is Sandra van den Udenhout aan de beurt. Sandra is één van onze huidige raadsleden en staat voor de verkiezingen in maart als nummer 9 op de kandidatenlijst.

Wie ben je?

Ik ben Sandra van den Udenhout. Geboren in 1964 in Dongen en opgegroeid in Waalwijk in de wijk Bloemenoord. Samen met mijn gezin woon ik in een van de leukste straten van Waalwijk. Ik heb drie dochters, een zoon en een kleindochter. In het dagelijks leven werk ik voor een grote Kinderopvangorganisatie.

Wat zijn de successen van GroenLinksaf waar jij trots op bent?

Opkomen voor de kwetsbare mensen in onze gemeente is voor GroenLinksaf erg belangrijk. Zo vinden we bijvoorbeeld dat mensen die in de schulden zitten, zo snel mogelijk uit de schulden moeten worden geholpen. Ik ben er dan ook trots op dat we meerdere malen aandacht hebben gevraagd voor de schuldenproblematiek, waarop Waalwijk nu een goed schuldhulpverlening beleid heeft. Ook hebben we een oproep gedaan aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) om te kijken naar opvang voor Afghaanse mensen op de vlucht voor de Taliban.

Daarnaast ben ik blij dat we er mede voor hebben gezorgd dat het college van B&W in gesprek is met Quiet, een organisatie die zich inzet voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Quiet werkt met ‘Quiet Community’s’ waarmee ze lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties stimuleren en organiseren.

Tot slot ben ik er trots op dat we er mede voor hebben gezorgd dat de subsidieverlening aan Blauwe Maan wordt voortgezet. Blauwe Maan is een organisatie die professionele hulp biedt aan mensen die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met de subsidie kan de organisatie erg belangrijk werk verrichten.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

Ik vind het van groot belang dat we blijven inzetten op het tegengaan van armoede en dat we blijven opkomen voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zeker gezinnen met kinderen moeten we bijstaan om ‘generatiearmoede’ (schulden die van generatie op generatie worden overgedragen) tegen te gaan. We moeten ook nog meer werk maken van schuldhulpverlening door ervoor te zorgen dat inwoners voor advies terecht kunnen bij de gemeente zonder dat er direct een traject aan gekoppeld moet worden. Ook moet er meer specialistische schuldhulpverlening ingezet worden waar nodig en moet praktische ondersteuning vanuit organisaties als de Voedselbank, de Speelgoedbank en stichting Strohalm in stand worden gehouden. Daarnaast is het wenselijk dat er onderzoek gedaan gaat worden naar de mogelijkheden om inwoners met een laag inkomen zonder auto, gratis openbaar vervoer aan te bieden. Dit kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteit van deze inwoners.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk