Meer aandacht voor gezondheid in de leefomgeving

16-11-2021

De afgelopen jaren vroegen we regelmatig aandacht voor de inzet van de gemeente voor een gezonde leefomgeving en voor versterking van het Hoefsvengebied. Met de Omgevingsvisie 1.5 die afgelopen donderdag door de gemeenteraad is aangenomen wordt gezondheid nu verankerd in het ruimtelijk beleid. We zijn ook blij dat het hertenkamp bij het Lido opgeknapt gaat worden.

Tot nu toe was het gezondheidsbeleid vooral gefocust op de sociale aspecten van gezondheid, zoals zelfredzaamheid, armoede en eenzaamheid. Vanaf nu wordt in het ruimtelijk beleid ook expliciet gezondheid meegenomen in de afweging.

Deze ontwikkeling is voor ons van zeer grote waarde. Je leefomgeving heeft namelijk niet alleen direct effect op je gezondheid, maar kan ook indirect je leefstijl beïnvloeden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er ingezet wordt op een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen. Fractievoorzitter Sjors Slaats: “de laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met nieuws over gezondheidseffecten in de leefomgeving, zoals bij Tata Steel in IJmuiden, of geluid en geur dichter bij huis. Als gemeente moeten we ons inzetten om onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Tegelijkertijd moet de omgeving ook uitnodigend zijn om te bewegen en te ontspannen”.

In de raadsvergadering van donderdag 11 november werd ook besloten dat het hertenkamp in het Hoefsvengebied opgeknapt gaat worden. Het hertenkamp is een waardevolle plek in de gemeente. Met het opknappen van het hertenkamp kan niet alleen het uiterlijk vernieuwd worden, maar kunnen er ook stappen vooruit worden gezet met betrekking tot organisatie, duurzaamheid, dierenwelzijn en het sociale vlak.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk