Meer aandacht voor gezondheid in de leefomgeving

16-11-2021

De afgelopen jaren vroegen we regelmatig aandacht voor de inzet van de gemeente voor een gezonde leefomgeving en voor versterking van het Hoefsvengebied. Met de Omgevingsvisie 1.5 die afgelopen donderdag door de gemeenteraad is aangenomen wordt gezondheid nu verankerd in het ruimtelijk beleid. We zijn ook blij dat het hertenkamp bij het Lido opgeknapt gaat worden.

Tot nu toe was het gezondheidsbeleid vooral gefocust op de sociale aspecten van gezondheid, zoals zelfredzaamheid, armoede en eenzaamheid. Vanaf nu wordt in het ruimtelijk beleid ook expliciet gezondheid meegenomen in de afweging.

Deze ontwikkeling is voor ons van zeer grote waarde. Je leefomgeving heeft namelijk niet alleen direct effect op je gezondheid, maar kan ook indirect je leefstijl beïnvloeden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er ingezet wordt op een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen. Fractievoorzitter Sjors Slaats: “de laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met nieuws over gezondheidseffecten in de leefomgeving, zoals bij Tata Steel in IJmuiden, of geluid en geur dichter bij huis. Als gemeente moeten we ons inzetten om onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Tegelijkertijd moet de omgeving ook uitnodigend zijn om te bewegen en te ontspannen”.

In de raadsvergadering van donderdag 11 november werd ook besloten dat het hertenkamp in het Hoefsvengebied opgeknapt gaat worden. Het hertenkamp is een waardevolle plek in de gemeente. Met het opknappen van het hertenkamp kan niet alleen het uiterlijk vernieuwd worden, maar kunnen er ook stappen vooruit worden gezet met betrekking tot organisatie, duurzaamheid, dierenwelzijn en het sociale vlak.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk