Meer duidelijkheid over gemeentelijk vastgoed

Tijdens de raadsvergadering van 20 november 2014 vroeg de raad om beter beleid voor en duidelijkere informatie over gemeentelijk vastgoed. Aanleiding was een rapport van de Rekenkamer waarin tal van verbeterpunten werden genoemd. Mede op initiatief van GroenLinksaf gaat de gemeente Waalwijk de aanbevelingen over nemen. Dilek Odabasi vroeg de raad en het college om goed samen te werken om het beleid voor gemeentelijk vastgoed toekomst-proof te maken.

Renovatie sluis en ontwikkelingen op de woonboulevard

Bij dezelfde vergadering pleitte Sjors Slaats voor het vermijden van onnodige risico’s voor de economie en waterveiligheid van Waalwijk door snel over te gaan tot renovatie van de sluis. Ook vroeg hij om een duidelijk beleid met betrekking tot de woonboulevard, zodat de juiste ontwikkelingen de mogelijkheid krijgen en ongewenste effecten bestreden kunnen worden. Helaas overleefde een door GroenLinksaf gesteund idee hierover de stemming niet.

Vastgoed Gemeente Waalwijk Gemeentehuis
Het Gemeentehuis – Vastgoed van gemeente Waalwijk

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

De begroting voor 2022

05-11-2021 De begroting van 2022 is de laatse begroting waar de huidige gemeenteraad over besluit. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de begroting voor 2023

LEES MEER

Afvalproeven grondstoffenbeleid

05-10-2021 We zijn blij dat er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is besloten dat er afvalproeven uitgevoerd gaan worden om later te bepalen hoe

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk