Mevrouw Pouw verlaat de fractie van GroenLinksaf

Tot onze grote spijt heeft raadslid Annelies Pouw de fractie van GroenLinksaf verlaten. Ondanks alle pogingen die door bestuur en fractie gedaan zijn om haar te overtuigen van het belang van het nakomen van afspraken, heeft zij gemeend haar eigen plan te moeten trekken.

Mevrouw Pouw heeft bij het aanvaarden van haar zetel alle afspraken die door de partij in de coalitie gemaakt zijn geaccepteerd. Één van die afspraken is dat het plan voor de wijk Akkerlanen gesteund wordt. Door deze afspraak kon GroenLinksaf een wethouder leveren en de invulling van het plan nog enigszins beïnvloeden. De plannen voor Akkerlanen zijn dan ook groener en duurzamer geworden. Verder kon GroenLinksaf door coalitiedeelname ook andere zaken uit haar programma verwezenlijken.

Mevrouw Pouw zit in de raad omdat GroenLinksaf in de coalitie zit, tenslotte is zij niet met voorkeurstemmen gekozen. De breuk in de fractie en het meenemen van de zetel is extra wrang omdat Mevrouw Pouw alleen in de raad zit door de afspraken over het steunen van Akkerlanen. In twee jaar tijd is meerdere malen gesproken over het plan, maar in al die tijd heeft zij nooit aangegeven af te willen wijken van de ook door haar geaccepteerde afspraken.

GroenLinksaf hecht er waarde aan te benadrukken dat Mevrouw Pouw natuurlijk de vrijheid had zich te onthouden van stemming. GroenLinksaf vraagt nooit van haar raadsleden vóór een voorstel te stemmen waar zij principieel problemen mee hebben. Je houden aan gemaakte afspraken is echter ook een principiële keuze, net zoals tijdig laten weten dat je afspraken wilt breken. Wij betreuren het dat Mevrouw Pouw dat in beide gevallen niet op heeft kunnen brengen.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk