Mevrouw Pouw verlaat de fractie van GroenLinksaf

Tot onze grote spijt heeft raadslid Annelies Pouw de fractie van GroenLinksaf verlaten. Ondanks alle pogingen die door bestuur en fractie gedaan zijn om haar te overtuigen van het belang van het nakomen van afspraken, heeft zij gemeend haar eigen plan te moeten trekken.

Mevrouw Pouw heeft bij het aanvaarden van haar zetel alle afspraken die door de partij in de coalitie gemaakt zijn geaccepteerd. Één van die afspraken is dat het plan voor de wijk Akkerlanen gesteund wordt. Door deze afspraak kon GroenLinksaf een wethouder leveren en de invulling van het plan nog enigszins beïnvloeden. De plannen voor Akkerlanen zijn dan ook groener en duurzamer geworden. Verder kon GroenLinksaf door coalitiedeelname ook andere zaken uit haar programma verwezenlijken.

Mevrouw Pouw zit in de raad omdat GroenLinksaf in de coalitie zit, tenslotte is zij niet met voorkeurstemmen gekozen. De breuk in de fractie en het meenemen van de zetel is extra wrang omdat Mevrouw Pouw alleen in de raad zit door de afspraken over het steunen van Akkerlanen. In twee jaar tijd is meerdere malen gesproken over het plan, maar in al die tijd heeft zij nooit aangegeven af te willen wijken van de ook door haar geaccepteerde afspraken.

GroenLinksaf hecht er waarde aan te benadrukken dat Mevrouw Pouw natuurlijk de vrijheid had zich te onthouden van stemming. GroenLinksaf vraagt nooit van haar raadsleden vóór een voorstel te stemmen waar zij principieel problemen mee hebben. Je houden aan gemaakte afspraken is echter ook een principiële keuze, net zoals tijdig laten weten dat je afspraken wilt breken. Wij betreuren het dat Mevrouw Pouw dat in beide gevallen niet op heeft kunnen brengen.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk