Nieuw vergadermodel Raad Waalwijk

4f13588b-c4a1-4441-a959-420095b6631b

Vanaf januari 2017 gaat de gemeenteraad van Waalwijk werken met een nieuw vergadermodel.  De belangrijkste veranderingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Waalwijks podium
Tussen 19:00 en 19:30 uur kunnen inwoners een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.

Inwonersavond – week 1
De raad nodigt inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven
over onderwerpen die op de raadsagenda komen. De inwonersavond kan ook benut
worden voor wijk- of werkbezoeken.

Discussieavond – week 2
De raad bespreekt met inwoners en organisaties voorstellen die op de agenda van de
raadsvergadering (A) staan. Dit is inclusief burgerinitiatieven. Ook bespreekt de raad
ingekomen brieven en petities. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te praten.

Raadsvergadering (A) – week 2
In deze eerste raadsvergadering stelt de raad vast welke voorstellen hamerstukken en
bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie
aan. B-stukken komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B).

Informatieavond – week 3
De raad krijgt deze avond uitgebreide informatie over een onderwerp. Ook inwoners en
organisaties zijn van harte welkom te komen luisteren.

Raadvergadering (B) – week 4
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken (bespreekstukken) en burgerinitiatieven.

De uitgebreide toelichting over het vergadermodel kunt u hier lezen.
De vergaderdata en de agenda’s kunt u wekelijks vinden op de site van de gemeente Waalwijk.

Heeft u vragen? neem dan contact op met onze raadsleden door een mail te sturen naar info@groenlinksaf.nl

Januari 2017

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER
groenlinksaf pleit voor beter OV

Beter OV in de kernen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart 2023 stelde de Waalwijkse gemeenteraad het mobiliteitsplan vast. Een uitgebreid document waarin veel van de doelen van de

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk