Nieuw vergadermodel Raad Waalwijk

4f13588b-c4a1-4441-a959-420095b6631b

Vanaf januari 2017 gaat de gemeenteraad van Waalwijk werken met een nieuw vergadermodel.  De belangrijkste veranderingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Waalwijks podium
Tussen 19:00 en 19:30 uur kunnen inwoners een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.

Inwonersavond – week 1
De raad nodigt inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven
over onderwerpen die op de raadsagenda komen. De inwonersavond kan ook benut
worden voor wijk- of werkbezoeken.

Discussieavond – week 2
De raad bespreekt met inwoners en organisaties voorstellen die op de agenda van de
raadsvergadering (A) staan. Dit is inclusief burgerinitiatieven. Ook bespreekt de raad
ingekomen brieven en petities. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te praten.

Raadsvergadering (A) – week 2
In deze eerste raadsvergadering stelt de raad vast welke voorstellen hamerstukken en
bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie
aan. B-stukken komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B).

Informatieavond – week 3
De raad krijgt deze avond uitgebreide informatie over een onderwerp. Ook inwoners en
organisaties zijn van harte welkom te komen luisteren.

Raadvergadering (B) – week 4
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken (bespreekstukken) en burgerinitiatieven.

De uitgebreide toelichting over het vergadermodel kunt u hier lezen.
De vergaderdata en de agenda’s kunt u wekelijks vinden op de site van de gemeente Waalwijk.

Heeft u vragen? neem dan contact op met onze raadsleden door een mail te sturen naar info@groenlinksaf.nl

Januari 2017

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk