Raadsvergadering toegang sociaal domein en de Amstel

Op donderdagavond 22 september 2016 vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Op de agenda stonden onder andere het rekenkamer rapport Over de toegang tot het sociaal domein en het Integraal Uitvoeringsprogramma. De agenda is te vinden op de website van de gemeente Waalwijk.

Dilek Odabasi vroeg in haar bijdrage aandacht voor de samenwerking met de bewoners van Amstel om hun buurt te verbeteren. Ook ging zij in op de wenslijkheid voor meer transparantie in het afwegingskaders voor herstructurering.

Frank den Braven oordeelde hard over het rapport van de Rekenkamer. De onmogelijkheid om essentiële informatie boven water te krijgen maakt het onmogelijk voor de raad om het beleid te controleren en te sturen.

Verder stond de avond in het teken van het afscheid van Sjaak Koolen. In de vragenronde is hij goed voor de gek gehouden.

Vragenronde Frank en Dilek als voorzitter
Vragenronde Frank en Dilek als voorzitter

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk