Reactie Sjors Slaats op coalitieprogramma

“Beste aanwezigen. Voor u staat een trotse fractievoorzitter van GroenLinksaf. Wij zijn erg blij met dit coalitie programma. We zijn de verkiezingen ingegaan om Waalwijk groen, duurzaam, sociaal, open te maken. Met dit akkoord kunnen we daar een substantiële bijdrage aanleveren.

Voordat we dit verder bespreken wil ik eerst nog even terug naar 21 maart en de uitslag van de verkiezingen. De fractie van GroenLinksaf constateert met genoegen dat de opkomst voor de verkiezingen met 47%. hoger is dan vier jaar geleden. Wij hopen op een trendbreuk die zich de komende jaren doorzet.

Wat betreft de uitslag willen we alle partijen die stemmen gewonnen hebben feliciteren; Lijst Ijpelaar, VVD, SGP, D66 en Lokaal Belang. In de verkiezingsuitslag zien we dat de steun voor de voormalige coalitie nadrukkelijk aanwezig is, Lokaal Belang en VVD krijgen meer stemmen, de kleinere coalitiepartijen verliezen weliswaar een zetel. Tegelijkertijd zien wij in de winst van met name SGP, D66 en GroenLinksaf enerzijds een vraag voor aandacht voor de sociale aspecten, anderzijds een roep voor meer duurzaam en progressief beleid.

GroenLinksaf heeft de afgelopen perioden vanuit de oppositie initiatieven ontplooid voor een groen, duurzaam, sociaal en open Waalwijk. Deze lijn hebben we doorgetrokken in het ons verkiezingsprogramma. De campagne hebben we gevoerd met een grote groep enthousiaste mensen die in deze waarden geloven. Met wat ons betreft een mooi resultaat. Zowel absoluut en relatief kan men ons tot de winnaars van de verkiezingen rekenen. En dat al voor meerdere verkiezingen op rij. We zijn in ons 35-jarige bestaan nog nooit zo groot geweest en zijn inmiddels de derde grootste partij van Waalwijk. Het allermooiste is dat we in kern Waalwijk stabiel blijven groeien, maar in Sprang-Capelle en Waspik hebben we grote stappen gezet. Deze lokale partij is diepgeworteld.

Deze mooie verkiezingsuitslag brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is daarom goed dat we aan tafel zaten bij de coalitie onderhandelingen. Onderhandelingen die goed begeleid zijn door Hans Brekelmans en Stavros Zouridis en goed zijn verlopen. Nogmaals dank hiervoor. Ze waren opener dan in het verleden het geval was. En hebben tegelijkertijd snel tot resultaat geleid.

En het resultaat mag er wezen volgens de fractie van GroenLinksaf. Op een aantal voor ons belangrijke punten willen we hier nog de aandacht vestigen.

GroenLinksaf vindt het uitermate belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. Deze moet groen en gezond zijn. Met dit akkoord zetten we verdere stappen in de goede richting. Zo nemen we gezondheid op als centraal thema in onze nieuwe toekomstvisie op de omgeving. En gaan we onze jeugd actief wijzen op de

waarde en het belang van groen. Als GroenLinksaf respecteren het democratisch genomen principebesluit over de Akkerlanen dat deze raad op 13 juli 2018 heeft aangenomen. Het zal de aanwezigen niet ontgaan zijn dat wij in het verleden geen groot voorstander van dit plan waren. Wij vinden daarom het belangrijk dat het plan zo groen en duurzaam mogelijk wordt en dat de invloed op de directe omgeving beperkt is.

GroenLinksaf vindt het ook belangrijk dat Waalwijk nu en in de toekomst voldoende voorzieningen en zorg biedt voor haar inwoners. Met dit programma geven we algemene, cultuur en sportvoorzieningen een extra impuls. Zo blijft Waalwijk een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Wat betreft de zorg vinden we preventie erg belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg blij met de extra middelen om de jeugdzorg te vernieuwen.

De afgelopen periode zijn een aantal mooie initiatieven genomen om Waalwijk duurzamer te maken. Met dit programma gaan we deze initiatieven intensiveren en in samenhang brengen. Er komt een duurzaamheidsagenda waarin we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag gaan met deze uitdaging. Zo maken we Waalwijk samen toekomstbestendig.

Dat sluit gelijk aan bij het laatste onderdeel dat we uit willen lichten. Een open en transparante gemeente Waalwijk. We zien in dit akkoord goede mogelijkheden om de stappen die organisatie, college en raad de afgelopen jaren gezet hebben te versterken en verder te brengen. Wij vinden het belangrijk dat samenleving en gemeente zoveel mogelijk samen optrekt in het belang van Waalwijk.

Al met al zien wij een akkoord waarin we Samen Duurzaam Vooruit gaan. Een akkoord dat we volledig onderschrijven. Als laatst wil ik hier nog alle onze kiezers, vrijwilligers en leden bedanken omdat zij dit mogelijk gemaakt hebben. Met jullie steun was de afgelopen verkiezingsperiode fantastisch. Ik wil de gehele raad in het algemeen, en mijn eigen nieuwe fractie in het bijzonder, veel succes wensen de komende periode. Datzelfde geldt voor het hele college, maar ook voor onze wethouder Dilek Odabasi in het bijzonder. Na het raadslidmaatschap acht jaar lang op bevlogen wijze vervuld te hebben, is het nu tijd om datzelfde enthousiasme in te brengen in het college. Nogmaals veel succes.”

Sjors Slaats, 16 mei 2018

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk