Raad stemt in met opvang vluchtelingen

Op maandagavond 23 mei 2016 stemde de gemeenteraad unaniem in met de opvang van vluchtelingen. Op het voormalige RWB-terrein in Zanddonk worden voor een periode van 1 jaar  maximaal 400 vluchtelingen opgevangen. Het is de intentie om na afloop van dat jaar de faciliteiten te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Om alles tijdig georganiseerd te krijgen […]

Huisvesting vergunninghouders en arbeidsmigranten

De regels voor huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten waren onderwerp van gesprek tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 april 2016. Een onderwerp waar GroenLinksAf zich al jaren druk om maakt en al verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd. De tijd is inmiddels rijp om een deel van onze ideeën te verwezenlijken. Zo maakt het voorstel […]

Motie huisvesting arbeidsmigranten

Donderdag 4 februari heeft de fractie van GroenLinksaf een motie (vreemd aan de orde) ingediend over de huisvesting van arbeidsmigranten. De aanleiding De aanleiding voor de motie was voor GroenLinksaf tweeledig: 1. Dinsdagavond 2 februari is er overleg geweest met een bevriende fractie uit Loon op Zand en een aantal statenleden over de problemen m.b.t. huisvesting van […]

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk