RKC en de starters en blijverslening

Tijdens de plenaire commissievergadering en daaropvolgende commissievergaderingen ruimte en samenleving kwamen verschillende interessante onderwerpen aan de orde. RKC Op 6 oktober 2016 was de publieke tribune van de raadszaal goed gevuld. Ook in de hal van het gemeentehuis keken mensen via schermen naar de plenaire commissievergadering. Dit alles omdat de financiële relatie tussen de Gemeente Waalwijk en […]

Waalwijk gaat mogelijkheden blijverslening onderzoeken

Eind april attendeerde de fractie van GroenLinksaf het college op de mogelijkheden om mensen langer thuis te laten wonen doodmiddel van een blijverslening. Wij vroegen het college de opties voor invoering in Waalwijk te bekijken. Meer informatie vindt u in het eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp. Inmiddels heeft het college onze vragen beantwoord. Zij staan positief tegenover de voordelen […]

Langer zelfstandig wonen met de blijverslening

Van de inwoners van Waalwijk wordt meer dan voorheen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van de eigen zorgbehoefte. Relatief kleine aanpassingen aan woningen kunnen hierbij van grote waarde zijn. Het betekent in veel gevallen het verschil tussen (zelfstandig) blijven wonen in eigen sociale omgeving of te moeten verhuizen. Geen geld, alleen […]

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk