Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022.

Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten ook de GroenLinksaf fractie en campagnecommissie digitaal vergaderen en de gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. Gelukkig konden we elkaar alweer snel ontmoeten. De GroenLinksaf kandidaten gingen bij diverse organisaties op werkbezoek. Ook de wandelingen en koffieochtenden gingen weer door. Daarnaast was GroenLinksaf aanwezig op de verkiezingsmarkten en debatten.

Op 17 maart was het zover: de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Na het tellen van alle stemmen bleef GroenLinksaf met drie zetels de derde partij in de gemeente Waalwijk. De zittende fractie nam afscheid en Dilek Odabasi, Frank den Braven en Yvette van Laar werden als raadslid geïnstalleerd. Gijs den Braven en Anja Wens namen de rol van fractievolger op zich.

Na de installatie van de nieuwe raad volgde een inwerkprogramma met bijeenkomsten over de werkwijze van de gemeenteraad en informatieavonden over de vijf domeinen waarin de gemeente werkt. Ondertussen gingen Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 aan de slag met het vormen van een coalitie. Er moest onderhandeld worden over een aantal ingewikkelde onderwerpen, zoals de woningnood, armoede en de energie transitie. Om ook de inwoners en in het bijzonder de jongeren in onze gemeente hierbij te betrekken vond er een speciale gespreksavond plaats. Een grote groep jongeren was aanwezig en er werd uitgebreid gesproken over de problemen die zij ervaren en de kansen die zij zien. Eind mei waren de onderhandelingen klaar. Tijdens een algemene ledenvergadering werd het coalitieakkoord voorgelegd aan de leden van GroenLinksaf, die er allemaal mee instemden. De handtekeningen konden gezet worden.

Op 9 juni werd het coalitieprogramma ‘Samen Werken aan de Toekomst’ gepresenteerd aan de raad en een week later werd het behandeld in een extra raadsvergadering. Tegelijkertijd werden de wethouders benoemd. Voor GroenLinksaf werd Dilek Odabasi opnieuw benoemd als wethouder. Zij gaat deze periode met het sociaal domein aan de slag, wat betekent dat zij onderwerpen als zorg, armoede en jeugd in haar portefeuille heeft. Tevens is zij de nieuwe wijkwethouder voor Waspik. Dit betekende ook dat er een raadszetel vrij kwam en deze is ingenomen door Gijs den Braven.

Terwijl de nieuwe raadsleden werden ingewerkt en de coalitie haar programma opstelde, gingen de raadsvergaderingen natuurlijk gewoon door. Er stonden in de afgelopen maanden belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo behandelde de raad het zoekgebied voor windmolens, waarmee de volgende stap in de energietransitie van onze gemeente een stap dichterbij komt. Het beleid voor schuldhulpverlening werd goedgekeurd: mensen zoveel mogelijk hulp bieden voor ze in de problemen komen. En deze maand werd het Masterplan Stadscentrum vastgesteld.

Als laatste voor het zomerreces vond het kaderstellend debat plaats op 14 juli. Hierin wordt besloten wat de uitgangspunten zijn voor de begroting van het volgende jaar. Na gemeenteraadsverkiezingen is dat een extra belangrijke vergadering, omdat dan duidelijk wordt hoe de plannen in het coalitieprogramma uitgevoerd gaan worden.

Tevreden kijkt GroenLinksaf terug op de de eerste helft van 2022, waarin fractie en leden hard gewerkt hebben. We gaan het nu wat rustiger aan doen en bijtanken, zodat we in september met nieuwe energie van start kunnen met het raadswerk. Ondertussen zijn we natuurlijk niet helemaal stil. Als er zaken onze aandacht verdienen of u wilt een onderwerp met ons bespreken, laat het gerust weten.

GroenLinksaf wenst alle inwoners van Waspik, Sprang-Cappelle en Waalwijk een fijne zomer toe.

Zomer in de tuin: Koninginnepage

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk