Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan op een vergaderronde met een Gespreksavond en een Raadsvergadering.
Inmiddels heeft de raad een half jaar met dit nieuwe model gewerkt en daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer tijd tussen de Gespreksavond en Raadsvergadering. De raadsbijeenkomst die in de eerste week gepland werd, gaat daarom naar de derde week. Met ingang van september ziet de vierwekelijkse cyclus er als volgt uit: Informatieavond – Gespreksavond – Raadsbijeenkomst – Raadsvergadering.

Het vergaderschema van de fractie van GroenLinksaf is hierop aangepast, zodat de openbare fractievergadering nog steeds op de maandagen voor de Gespreksavond en de Raadsvergadering zijn. Wil je bij een vergadering aanwezig zijn om een onderwerp op de raadsagenda met onze fractie te bespreken, dan kun je je aanmelden via info@groenlinksaf.nl. In de agenda kun je de actuele vergaderdata vinden.

Op de website van de gemeente kun je het vergaderschema van de gemeenteraad vinden, maar ook bijvoorbeeld de samenstelling van de raad en het RaadsInformatieSysteem (RIS). Je kunt op het RIS bekijken welke onderwerpen de raad gaat bespreken, welke stukken daarbij horen en ook live meekijken met vergaderingen.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk