In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan op een vergaderronde met een Gespreksavond en een Raadsvergadering.
Inmiddels heeft de raad een half jaar met dit nieuwe model gewerkt en daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer tijd tussen de Gespreksavond en Raadsvergadering. De raadsbijeenkomst die in de eerste week gepland werd, gaat daarom naar de derde week. Met ingang van september ziet de vierwekelijkse cyclus er als volgt uit: Informatieavond – Gespreksavond – Raadsbijeenkomst – Raadsvergadering.

Het vergaderschema van de fractie van GroenLinksaf is hierop aangepast, zodat de openbare fractievergadering nog steeds op de maandagen voor de Gespreksavond en de Raadsvergadering zijn. Wil je bij een vergadering aanwezig zijn om een onderwerp op de raadsagenda met onze fractie te bespreken, dan kun je je aanmelden via info@groenlinksaf.nl. In de agenda kun je de actuele vergaderdata vinden.

Op de website van de gemeente kun je het vergaderschema van de gemeenteraad vinden, maar ook bijvoorbeeld de samenstelling van de raad en het RaadsInformatieSysteem (RIS). Je kunt op het RIS bekijken welke onderwerpen de raad gaat bespreken, welke stukken daarbij horen en ook live meekijken met vergaderingen.