Voorlopig geen besluit over Akkerlanen

Rond het bouwplan Akkerlanen, gelegen aan de rand van het Hoefsvengebied, is al veel te doen geweest. Dat ontwikkelingen rondom dit gebied gevoelig liggen is logisch, alle Waalwijkers maken gebruik van dit gebied. Voor de fractie van GroenLinksaf was en is de noodzaak voor woningbouw op deze plek niet duidelijk. Ook zetten wij vraagtekens bij de wenselijkheid en de inhoud van de plannen en vinden dat de Waalwijkers hier een stem in moeten krijgen. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen.

Pad op de Akkerlanen
Padje Akkerlanen

Onbeantwoorde vragen

De fractie van GroenLinksaf neemt een besluit over een dergelijk gevoelig en complex onderwerp niet lichtvaardig. Wij willen alle relevante informatie gebruiken om een juiste afweging te maken. Om die reden hebben wij veelvuldig gesproken over dit onderwerp, onder andere met inwoners van Waalwijk en partijen uit de provincie. De provincie die later nog een beslissing moet maken of dit plan überhaupt wel mogelijk is binnen haar kaders. Ook hebben wij tijdens de commissievergadering op 21 april en met schriftelijke vragen zoveel mogelijk relevante informatie boven water proberen te krijgen. Helaas is dit door selectieve beantwoording maar in beperkte mate gelukt:

 

Weiland bij hertenkamp / Akkerlanen
Weiland bij hertenkamp / Akkerlanen

Plannen Akkerlanen ‘on hold’

In de raadvergadering van 19 mei 2016 zouden het ontbreken van cruciale informatie en het missen van een stem van de Waalwijkers in de plannen de belangrijkste aandachtspunten voor GroenLinksaf zijn geweest. De coalitiepartijen verwezen plannen terug naar college omdat ze vonden dat de raad onvoldoende is meegenomen in de plannen. Zij willen onder andere grotere kavels en minder senioren woningen. GroenLinksaf gaf daarbij aan dat het met name de Waalwijkers zijn die onvoldoende zijn meegenomen in de plannen en dat deze zet het ultieme moment is om dit recht te zetten. Het plan is daarna niet meer inhoudelijk behandeld. In de volgende vergadering wordt besproken over hoe nu verder te handelen. In de tussentijd gaan wij in ieder geval zorgen dat de nog ontbrekende informatie boven water komt om een juiste afweging te kunnen maken.

Wilt u de raadsvergadering terug zien? Dat kan via deze link. Het onderwerp Akkerlanen wordt behandeld bij het vaststellen van de agenda.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk