Waalwijk maakt financiële gegevens toegankelijk

De gemeente Waalwijk stelt haar financiële gegevens beschikbaar aan het platform open spending. Hiermee voegt Waalwijk zich bij een groep van meer dan honderd gemeenten en tal van andere overheden die financiële gegevens inzichtelijker proberen te maken. Het is nu mogelijk om de lasten en de baten van de afgelopen jaren op onderwerp te vergelijken met de andere gemeenten, bijvoorbeeld Oosterhout of Oss. Via deze link komt u bij de gegevens van de gemeente Waalwijk.

20141219 - Schreenshot

Schriftelijke vragen GroenLinksaf

De aanmelding van de gemeente Waalwijk is een direct gevolg van schriftelijke vragen gesteld door GroenLinksaf. Wij vroegen het college onder andere of de gemeente bekend is met openspending en of dit initiatief kan bijdragen aan toegankelijkheid van de gemeentelijke financiële gegevens. De gemeente gaf aan niet bekend te zijn met het platform. Zij ziet wel de meerwaarde voor transparantie en vergelijkbaarheid. De gemeente heeft zich direct aangemeld. Openspending.nl gebruikt gegevens die de gemeente al in het kader van andere taken verzamelde en kost daarom geen extra geld of mankracht.

Open overheid

Ook vroegen wij het college hoe zij in het algemeen denkt over een overheid die open is over wat ze doet en open staat voor plannen uit de samenleving. De gemeente gaf aan dat het werken aan een open overheid van groot belang is voor de democratie, vertrouwen van burgers en de wisselwerking met de samenleving. GroenLinksaf is hier erg blij mee. Wij zullen bij collegevoorstellen extra opletten of hier in voldoende mate aan voldaan wordt.

Lees de volledige beantwoording van het college op de website van gemeente Waalwijk.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

De begroting voor 2022

05-11-2021 De begroting van 2022 is de laatse begroting waar de huidige gemeenteraad over besluit. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de begroting voor 2023

LEES MEER

Afvalproeven grondstoffenbeleid

05-10-2021 We zijn blij dat er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is besloten dat er afvalproeven uitgevoerd gaan worden om later te bepalen hoe

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk